ช่องว่างหายไประหว่างคำบางอย่างเมื่อคุณเปิดเอกสาร Word 2010 ใน Word 2007

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสาร Microsoft Word 2010 ใน Microsoft Office Word 2007 ช่องว่างหายไประหว่างคำบางคำในเอกสาร  

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: 
หรือคุณสามารถติดตั้ง Service Pack ผ่าน Windows Update หากต้องการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2633585 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม