ตรวจหาข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณใน Windows 7

อาการ

เมื่อคุณดำเนินการเฉพาะหรือเปิดแฟ้มบางแฟ้ม คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ทำงานหรือโปรแกรมค้าง

การแก้ไข

การตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7

บางครั้งคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงหรือโปรแกรม "ค้าง" เมื่อคุณเข้าใช้งานแฟ้มบางแฟ้ม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7 การตรวจสอบดิสก์จะระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดระบบไฟล์โดยอัตโนมัติ และตรวจสอบว่าคุณสามารถโหลดและเขียนข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต่อได้ คุณสามารถใช้ตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7 กับทั้งฮาร์ดไดรฟ์ภายในและมีเดียที่ถอดออกได้ เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลหรือการ์ดหน่วยความจำ USB

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบว่าคุณปิดโปรแกรมและแฟ้มที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนเริ่มตรวจสอบดิสก์ 

1. คลิกขวาไอคอน Start Windows2. ในเมนูลัด คลิก เปิด Windows Explorer3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดรฟ์ของคุณปรากฎในบานหน้าต่างขวา 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ5. คลิก คุณสมบัติ6. คลิกที่แท็บ เครื่องมือ7. คลิกปุ่ม ตรวจสอบขณะนี้8. ในหน้าต่างชื่อดิสก์ ตรวจสอบดิสก์<> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขข้อผิดพลาดระบบแฟ้มอัตโนมัติ

หมายเหตุ  หากคุณต้องการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์อย่างละเอียด คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย  สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย คุณควรดำเนินการนี้หากสงสัยว่าอาจมีข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์เท่านั้น อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้อาจใช้เวลานาน ในการตรวจสอบครั้งแรก ขอแนะนำให้คุณไม่เลือกตัวเลือกนี้9. คลิก เริ่ม10. หากไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันและเป็นไดรฟ์ระบบของคุณ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบพร้อมข้อความเตือน ในกรณีนี้ คลิก กำหนดการตรวจสอบดิสก์11. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ การตรวจสอบจะเริ่มดำเนินการโดยอัตโนมัติก่อนเริ่มระบบ Windows ในครั้งถัดไป และจะแสดงผลลัพธ์เมื่อเสร็จสมบูรณ์12. ถ้าคุณไม่ต้องการตรวจสอบไดรฟ์ระบบ คุณไม่จำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ไดรฟ์ที่เลือกอาจยังถูกใช้งานอยู่ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับข้อความ หลังจากที่คุณบันทึกแฟ้มทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้คลิก บังคับออก13. การตรวจสอบจะเริ่มดำเนินการทันที หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นคุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2641432 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม