คุณไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer 9 และรหัสข้อผิดพลาด 0x800f081e ถูกบันทึก

sbs_small บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอน

อาการ

คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 อีกทั้งรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกด้วย:

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าแพคเกจการติดตั้งหรือแฟ้มระบบบางแฟ้มเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้:วิธีที่ 1: ลบแฟ้มชั่วคราวทั้งหมด

เมื่อต้องลบแฟ้มชั่วคราวทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่ม Windows Explorer พิมพ์ %SystemDrive%\WINDOWS\TEMP ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter  2. กด Ctrl+A เพื่อเลือกแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ TEMP คลิกขวาแล้วคลิก ลบ  3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่
  4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9

วิธีที่ 2: สร้างแฟ้ม Schema.dat

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม Schema.dat อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Schema.dat เดิมได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่ม Windows Explorer พิมพ์ %SystemDrive%\Windows\System32\SMI\Store\Machine ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter  2. คลิกขวา schema.dat แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ  3. เปลี่ยน Schema.dat เป็นชื่ออื่น เช่น พิมพ์ schema.dat.old  4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่
  5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2649040 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 มี.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม