ข้อผิดพลาด 0x8004010F ใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะส่งหรือรับอีเมลใน Outlook 2010 คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้:

0x8004010F: ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล Outlook

หรือ

0x8004010F: การดำเนินการล้มเหลว ไม่พบวัตถุ

สาเหตุ

ข้อผิดพลาด 0x8004010F จะสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการกำหนดค่าโพรไฟล์อย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด 0x8004010F ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของแฟ้มข้อมูล Outlook เริ่มต้นของคุณ แล้วสร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1 - ค้นหาแฟ้มข้อมูล Outlook ที่เป็นค่าเริ่มต้น

 1. คลิก เริ่มเริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ในแผงควบคุม คลิก จดหมาย
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แสดงโพรไฟล์

  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

 4. เลือกโพรไฟล์ Outlook ปัจจุบันของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย - Outlook คลิก แฟ้มข้อมูล

  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

 6. เลือกแท็บ แฟ้มข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วบันทึกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลค่าเริ่มต้นของโพรไฟล์ของคุณ (เครื่องหมายถูกจะแสดงแฟ้มข้อมูลค่าเริ่มต้น)

  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

 7. คลิก ปิด
ขั้นตอนที่ 2 - สร้างโพรไฟล์ Outlook ใหม่
ขั้นตอนที่ 3 - กำหนดค่าโพรไฟล์ Outlook ใหม่เป็นโพรไฟล์เริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีแฟ้ม .pst ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นอยู่หลายแฟ้ม และจำเป็นต้องรวมแฟ้มเหล่านี้ไว้ในโพรไฟล์ Outlook ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Outlook
 2. บนแท็บ แฟ้ม คลิก เปิด
 3. เลือก เปิดแฟ้มข้อมูล Outlook
 4. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม .pst อื่น เลือกแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง
แฟ้ม .pst ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2659085 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

คำติชม