KB2665649-FIX: "bufferLen >= colLen" การตรวจสอบเงื่อนไขเมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบขนานใน SQL Server ๒๐๐๘ใน SQL Server ๒๐๐๘ R2 หรือใน SQL Server ๒๐๑๒

นำไปใช้กับ: SQL Server 2008SQL Server 2008 R2SQL Server 2012

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server ๒๐๐๘, Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ R2 หรือ Microsoft SQL Server ๒๐๑๒แก้ไขเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หนึ่งไฟล์ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสมแต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๘ก่อนหน้านี้ SQL Server ๒๐๐๘ R2 หรือ SQL Server ๒๐๑๒แก้ไขรุ่น

อาการ


สมมติว่าคุณเรียกใช้คิวรีแบบขนานใน SQL Server ๒๐๐๘ใน sql Server ๒๐๐๘ R2 หรือใน SQL Server ๒๐๑๒ เมื่อแผนการสอบถามที่สร้างขึ้นโดยตัวเพิ่มประสิทธิภาพของคิวรีใช้การรวมแฮชสำหรับการดำเนินการคิวรีแบบขนาน "bufferLen >= colLen" อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ไฟล์การถ่ายโอนข้อมูลขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ SQL Server log และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
<Date><Time> <spid> ข้อผิดพลาด: ๑๗๐๖๖ความรุนแรง:16 สถานะ: 1<Date><Time> <spid> การตรวจสอบเงื่อนไข SQL Server: ไฟล์: <e:\ sql10_katmai_t \sql\ntdbms\storeng\dfs\access\sebind.h> บรรทัด = การตรวจสอบความถูกต้องของการล้มเหลวของ 1139 = ' bufferLen >= colLen ' ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา ถ้าข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่หลังจาก rerunning คำสั่งให้ใช้ DBCC CHECKDB เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลหรือรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างข้อมูลภายในหน่วยความจำไม่เสียหาย<วันที่><> <spid> * เริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อน:<วันที่><เวลา> <spid><1 * ><2 วันที่><เวลา> <spid><7><8 วัน><> <spid > *> <4วันที่><> <> sql10_katmai_t><0><bufferLen:> <= colLen

การแก้ไข


ข้อมูลโปรแกรมอัปเดตสะสม

SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน1การอัปเดตที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๒๐๔๒๕ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม1สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๗๓๐๓๐๑ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2 ถูกเผยแพร่แล้ว

SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน2การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๑๒ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๐๓๒๗๕ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม2สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๑๒รุ่นก่อนหน้านี้ Microsoft ขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๖๙๒๘๒๘ SQL Server ๒๐๑๒รุ่นที่เผยแพร่หลังจากที่มีการเผยแพร่ SQL Server ๒๐๑๒
คุณต้องนำโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server ๒๐๑๒ไปใช้กับการติดตั้ง SQL Server ๒๐๑๒

SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน6การอัปเดตที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๖๗๙๓๖๗ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม6สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๕๖๗๖๑๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน13การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๖๗๙๓๖๖ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม13สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๘๑๓๕๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 ถูกเผยแพร่

SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน4การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๖๗๓๓๘๓ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server fix รุ่นก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๖๒๙๙๖๙ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 3 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว ให้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าตัวเลือกคำแนะนำแบบสอบถามMAXDOPเป็น1
  • ตั้งค่าตัวเลือกระดับสูงสุดของ Parallelismเป็น1

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๙๓๕๘๙๗ รูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อ schema สำหรับการอัปเดต SQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๘๒๒๔๙๙ การตั้งชื่อ schema สำหรับแพคเกจการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft