Windows Phone SDK 7.1.1 จะพร้อมใช้งาน


ข้อความนำ


บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่รวมอยู่ในเวอร์ชัน RTM ของ Windows Phone Software Kit การพัฒนา Kit (SDK) 7.1.1

ฟีเจอร์ใหม่ที่การอัปเดตนี้เปิดใช้งาน

การอัปเดตนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ต่อไปนี้:
  • ความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Windows Phone สำหรับอุปกรณ์หน่วยความจำต่ำ
  • ความสามารถในการทดสอบแอปพลิเคชัน Windows Phone บน emulator ที่มีหน่วยความจำต่ำที่มีหน่วยความจำประมาณ๒๕๖เมกะไบต์ (MB)

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลการปรับปรุง

Windows Phone SDK 7.1.1 จะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์: หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไฟล์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมี Windows Phone SDK ๗.๑ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำการอัปเดตนี้ไปใช้

ข้อมูลไฟล์

โปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชันส่วนกลางนี้จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียงของการปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.advertising.mobile.dll6.1.307.0๘๘,๔๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.ui.dll6.1.307.0๑๖๑,๑๒๘3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.ui.xmlNot Applicable๒๑,๗๗๒3/8/126:40Not Applicable
Microsoft.advertising.mobile.xmlNot Applicable๑๕,๒๖๒3/8/126:40Not Applicable
Microsoft.advertising.mobile.xna.dll6.1.307.0๒๕๕,๓๓๖3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.xna.xmlNot Applicable๓๓,๓๓๓3/8/126:40Not Applicable
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.ui.design.dll6.1.307.0๕๐,๐๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๒๘๐3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๘,๗๙๒3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๑,๖๒๔3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๗,๗๖๘3/8/126:35x86
Microsoft.advertising.mobile.resources.dll6.1.307.0๑๗,๗๖๘3/8/126:35x86

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันที่แปลแล้วของ SDK ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความที่เหมาะสมในฐานความรู้ของ Microsoft: