แถบ Bing พร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 8.1

บทนำ

แถบ Bing เป็นแถบเครื่องมือสำหรับ Windows Internet Explorer ที่รวมกับโปรแกรมค้นหา Bing ของ Microsoft คุณสามารถใช้แถบ Bing ค้นหาวิดีโอ ข่าวสาร และแผนที่ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แถบ Bing เพื่อเข้าถึงข้อความอีเมลและกล่องขาเข้าของคุณ สื่อสารกับเพื่อน ๆ ใน Facebook และ Skype ค้นหาเกม ดูการคาดการณ์สภาพอากาศ และอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

วิธีการขอรับรุ่นล่าสุดของแถบ Bing

คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งแถบ Bing โดยใช้Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งแถบ Bing โดยใช้ Windows Update ไปที่ส่วน "วิธีการติดตั้งแถบ Bing โดยใช้ Windows Update" ในบทความนี้ Microsoft Knowledge Base (KB)

นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Bing Bar จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการติดตั้งแถบ Bing โดยใช้ Windows Update

เมื่อต้องการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. รอ Windows Update เพื่อค้นหาโปรแกรมปรับปรุง
 3. คลิก'กำหนดเอง'
 4. คลิกซอฟต์แวร์ ตัวเลือกบนแผงปุ่มทางด้านซ้าย
 5. เลือกแถบ Bingบนแผงปุ่มด้านขวา และจากนั้น คลิกตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 6. คลิกติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 7. หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง รีสตาร์ท Windows Internet Explorer

เมื่อต้องการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update แบบออนไลน์
 3. คลิกลิงค์หมายเลขมีการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้
  หมายเหตุ  จำนวนที่เป็นตัวยึดหมายถึงจำนวนของโปรแกรมปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ซึ่งพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด
 4. ภายใต้ประเภทBingเลือกแถบ Bing
 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดและการติดตั้ง
เมื่อต้องการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows 8 และ Windows 8.1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ จาก นั้นคลิกค้นหา
 2. พิมพ์ Windows Update ในกล่องค้นหา เคาะ หรือคลิกการตั้งค่าและจากนั้น เคาะ หรือคลิกติดตั้งการปรับปรุงเพิ่มเติม
 3. คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update แบบออนไลน์
 4. คลิกที่การเชื่อมโยงที่มีการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ที่หมายเลข
  หมายเหตุ  จำนวนที่เป็นตัวยึดหมายถึงจำนวนของโปรแกรมปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ซึ่งพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด
 5. ภายใต้ประเภทBingเลือกแถบ Bing
 6. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกติดตั้งการปรับปรุงเพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

วิธีการถอนการติดตั้งแถบ Bing

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้โปรแกรมคลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. ในรายการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรมคลิกแถบ Bingและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
 4. ทำตามคำแนะนำนี้
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งคลิกแถบ Bingและจากนั้น คลิกเอาออก
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแถบ Bing ใน Windows 8 และ Windows 8.1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รูดในจากด้านขวาของหน้าจอ และจากนั้น เคาะค้นหา
  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. พิมพ์ ถอนการติดตั้งโปรแกรม ลงในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก การตั้งค่าและจากนั้น แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. ในรายการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม แตะหรือคลิก แถบ Bing และจากนั้น แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง
 4. ทำตามคำแนะนำนี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2673774 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

Bing Bar

คำติชม