ตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่ตรงกับการพิมพ์ใน Excel 2010

นำไปใช้กับ: Excel 2010ตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Excel 2010 ปรับปรุงสมุดงานของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนหน้าจอของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่พิมพ์ออกอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเห็นในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ถ้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ของคุณแตกต่างไปจากข้อมูลที่พิมพ์ออก ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้

 

การแก้ไข


โปรดลองแต่ละวิธีตามลำดับที่แสดงไว้ เริ่มต้นโดยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดของ Microsoft

คุณอาจต้องตั้งค่า Windows Update ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ ที่แนะนำและที่เป็นทางเลือก บ่อยครั้งช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยการแทนที่แฟ้มที่ล้าสมัยและแก้ปัญหาความเสี่ยง

ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดของ Office