มีเครื่องมือ MetaAcl สำหรับแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน Metabase ใน IIS Admin Objects

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไข Metabase ก่อนแก้ไข Metabase ตรวจสอบว่าคุณมีสำเนาสำรองที่สามารถกู้คืนได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรอง ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ "สำรอง/กู้คืนการกำหนดค่า" ใน Microsoft Management Console (MMC)

สรุป

คุณสามารถใช้เครื่องมือ MetaAcl.vbs เพื่อแก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ใน Internet Information Services (IIS) Metabase

คุณอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบทความ Microsoft Knowledge Base นี้จากข้อความแสดงข้อผิดพลาด IIS ต่อไปนี้:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: ไม่สามารถเข้าใช้งาน IIS Metabase กระบวนการที่บัญชีผู้ใช้ใช้รัน ASP.NET ต้องมีสิทธิ์อ่าน IIS Metabase (เช่น IIS://servername/W3SVC) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน Metabase ให้ดูที่ http://support.microsoft.com/?kbid=267904
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Metabase ที่เพียงพอ หรือคุณตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานผิดพลาด

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เครื่องมือ MetaAcl แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน Metabase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ MetaAcl และวิธีการทำงานของ Access Control Lists (ACLs) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

326902 ACLs และการใช้ MetaAcl เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน Metabase ACL

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จาก Microsoft Download Center:
วันที่ออก: 16 กรกฎาคม 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


แฟ้ม Metaacl.exe มีแฟ้มต่อไปนี้:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


สำหรับการอภิปรายทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ MetaAcl.vbs ให้คลิกบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
326902 ACLs และการใช้ MetaAcl เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน Metabase ACL

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ ASP.Net 2.0 คุณต้องได้รับสิทธิ์การใช้งาน Metabase สำหรับบัญชีผู้ใช้ Windows อย่าใช้เครื่องมือ MetaAcl แต่ให้รันคำสั่งเครื่องมือลงทะเบียน ASP.NET IIS ร่วมกับตัวเลือก -ga เช่น คำสั่งต่อไปนี้ให้สิทธิ์การเข้าใช้งาน <WindowsUserAccount> ใน IIS Metabase แก่บัญชีผู้ใช้ Windows:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
คำเตือน ถ้าคุณแก้ไข Metabase ผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง และคุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Metabase อีกครั้ง Microsoft ไม่รับประกันว่าปัญหาที่เกิดจากการแก้ไข Metabase ผิดพลาดจะแก้ไขได้สำเร็จ การแก้ไข Metabase ถือเป็นความเสี่ยงของคุณ

หมายเหตุ สำรอง Metabase ก่อนแก้ไขเสมอ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่บทความ Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
326902 ACLs และการใช้ MetaAcl เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน Metabase ACL

IIS Metabase (IIS 6.0)AdminACL Metabase Property (IIS 6.0) IIS Metabase (IIS 5.0)Admin Base Objects ใน IIS
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 267904 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม