คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2010 (Word x none.msp, Kb2428677 x none.msp): 7 กันยายน 2012

นำไปใช้กับ: Microsoft Word 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Microsoft Word 2010 คือวันที่ 7 กันยายน 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้


 • เมื่อคุณรันการActivedocument.TransformDocument Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ฟังก์ชัน ใน Word 2010 เอกสารที่ประกอบด้วยการจัดกลุ่มรูปภาพ ฟังก์ชันล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถแสดงรูปภาพถูกเชื่อมโยง แฟ้มอาจถูกย้าย หรือลบไป
 • สมมติว่า คุณได้บันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นเป็นแฟ้ม.xps หรือ.pdf ใน Word 2007 เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวของเอกสาร และดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเอกสารแล้ว จะไม่มีแสดงเอกสารทั้งหมด
 • สมมติว่า คุณเผยแพร่เอกสาร Word 2010 ที่ประกอบด้วยรูปเป็นบล็อกบนไซต์ SharePoint โดยการคลิกเปิดใช้โปรแกรมบล็อกที่จะลงรายการบัญชี เมื่อคุณเพิ่มรูปอื่นเมื่อต้องการติดประกาศบล็อกประกาศบล็อก รูปภาพใหม่แทนรูปภาพที่มีอยู่
 • สมมติว่า คุณใช้ Word 2010 เพื่อเปิดเอกสารจากตำแหน่งบนเครือข่าย นอกจากนี้ สมมติว่า เอกสารประกอบด้วยเชิงอรรถ และคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมดและแสดงขอบเขตข้อความใน Word 2010 หลังจากบันทึกเอกสารโดยอัตโนมัติ บางเนื้อหาในเอกสารจะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บรรทัดในเชิงอรรถการทำซ้ำ หรือไม่แสดง
 • ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถคัดลอก และวางเนื้อหาจากข้อความอีเมลที่มีการป้องกันด้วย IRM การจัดการสิทธิ์ข้อมูลใน Microsoft Outlook ไปยังเอกสาร Word 2010
 • สมมติว่า คุณแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ชนิดเป็นค่ากลางของบรรทัดหลักของข้อความบางอย่างใน Word 2007 นอกจากนี้ สมมติว่า คุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม.docx และจากนั้น เปิดเอกสาร เมื่อคุณย้ายตำแหน่งของตัวชี้เมาส์ไปทางด้านขวาของสมการ ตัวชี้ย้ายโดยอัตโนมัติไปยังบรรทัดด้านล่างข้อความ

  หมายเหตุ  เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม.doc อาการนี้เกิดขึ้น
 • เมื่อคุณใช้การอ้างอิงแบบกำหนดเองที่ใช้รูปแบบ Extensible สไตล์ชีภาษา (XSL) ใน Word 2010 คุณไม่สามารถใช้เป็นตัวยกและตัวห้อยที่จัดรูปแบบเป็นข้อความ
 • สมมติว่า คุณมีแฟ้ม.docx ที่ประกอบด้วยหลายหน้า และเพจที่ใช้ขนาดหน้ากระดาษที่แตกต่างกัน เมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเอกสารใน Word 2010 เพจต่าง ๆ ที่ใช้มีขนาดแคบหน้าสั่นในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP1 สำหรับ Office 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690รายการของแพคเกจ SP1 2010 ของ Office ทั้งหมด


ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

x86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2687384-fullfile-x86-glb.exe14.0.6126.500037,743,60816-Aug-1222:38

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Kb2428677-x-none.mspไม่มีข้อมูล8,680,96016-Aug-1212:43
Word-x-none.mspไม่มีข้อมูล43,184,64016-Aug-1212:43
ข้อมูล Word x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Winword.exe14.0.6126.50001,422,95215-Aug-1220:54
Wordcnv.dll14.0.6126.50005,468,26415-Aug-1221:40
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16024-Apr-1210:09
Wwlib.dll14.0.6126.500019,399,78415-Aug-1220:54

x64
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2687384-fullfile-x64-glb.exe14.0.6126.500039,882,77616-Aug-1222:33

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Kb2428677-x-none.mspไม่มีข้อมูล10,642,43216-Aug-1212:07
Word-x-none.mspไม่มีข้อมูล41,467,39216-Aug-1212:07

Word-x-none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Winword.exe14.0.6126.50001,423,97615-Aug-1221:01
Wordcnv.dll14.0.6126.50006,821,48015-Aug-1221:43
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16024-Apr-1210:09
Wwlib.dll14.0.6126.500024,504,42415-Aug-1221:01

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft