คำอธิบายของ Visio ๒๐๑๐ SP2

นำไปใช้กับ: Visio Premium 2010Visio Professional 2010Visio Standard 2010

บทนำ


Microsoft Visio ๒๐๑๐ Service Pack 2 (SP2) มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Visio ๒๐๑๐ Service pack นี้ประกอบด้วยสองประเภทหลักของการแก้ไข:
  • การแก้ไขอาคิโอะก่อนหน้านี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ service pack นี้ นอกเหนือจากการแก้ไขผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้วการแก้ไขเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงเสถียรภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัย
  • โปรแกรมปรับปรุงสาธารณะทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ผ่าน๒๐๑๓พฤษภาคมและการปรับปรุงสะสมทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ในเดือนเมษายน๒๐๑๓

การแก้ไข


วิธีการขอรับและติดตั้ง service pack

วิธีที่ 1: การปรับปรุงของ Microsoft (แนะนำ) หากต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คจาก Microsoft Update ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนใน Microsoft Update เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Microsoft Update สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้งแล้วใช้การปรับปรุงทั้งหมดกับผลิตภัณฑ์ ทราบ บน Microsoft Update เซอร์วิสแพ็คนี้จะรวมอยู่ใน Microsoft Office ๒๐๑๐ Service Pack 2 (KB2687455) วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:Download ดาวน์โหลดแพ็คเกจ microsoft Visio ๒๐๑๐ service Pack ๒๓๒บิตเดี๋ยวนี้ ดาวน์โหลดแพคเกจของ Microsoft Visio ๒๐๑๐เซอร์วิ๒๖๔สแพ็ค-bit เดี๋ยวนี้Download สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ microsoft:
119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มีอยู่ในวันที่ที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น แฟ้มจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการทั้งหมดของแพคเกจเดสก์ท็อป SP2 ที่นำออกใช้ทั้งหมดให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๖๘๗๕๒๑รายการของแพคเกจ SP2 Office ๒๐๑๐ทั้งหมด

ภาพรวมของการปรับปรุง SP2 ๒๐๑๐ของ Visio

Service pack นี้รวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้สำหรับ Visio ๒๐๑๐:
  • คุณสามารถแปลงไฟล์. vsdx และ. vsdx ไปเป็นไฟล์ vsd ดังนั้นคุณสามารถดูและแก้ไขแฟ้ม. vsd ใน Visio ๒๐๑๐
ทราบ คุณได้รับพร้อมท์เพื่อดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Visio เมื่อคุณเปิดแฟ้ม๒๐๑๓ Visio. vsdx หรือ. vsdx แพคความเข้ากันได้ของ Visio ประกอบด้วยตัวแปลงรูปแบบแฟ้ม
รายการที่ดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่เซอร์วิสแพ็คแก้ไข สมุดงานต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด สมุดงานนี้แสดงรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย service pack นี้ ดาวน์โหลด Microsoft Office และ SharePoint ๒๐๑๐ service Pack 2 เปลี่ยนแปลงแพคเกจ xlsx เดี๋ยวนี้Download ทราบ สมุดงานนี้ใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
๒๖๘๗๕๒๐ปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง OFFICE ๒๐๑๐ Sp2 และ SHAREPOINT ๒๐๑๐ sp2
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack นี้ที่มีรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๖๘๗๕๒๓รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการเผยแพร่ OFFICE ๒๐๑๐ SP2