คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนระบบของ Office 2007 (Msohev-x-none.msp): 28 สิงหาคม 2012


สรุป


บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแบบ 2007 Microsoft Office ระบบแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนคือวันที่ 28 สิงหาคม 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อคุณพยายามเปิดสมุดงานการเข้ารหัสลับแบบกำหนดเองจากไลบรารีเอกสาร SharePoint ไม่มีเปิดสมุดงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดแฟ้มได้เนื่องจากได้ถูกเข้ารหัส ด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

หมายเหตุ  ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Excel กำลังทำงานอยู่เมื่อคุณพยายามเปิดสมุดงานจากไลบรารีเอกสาร SharePointการแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ติดตั้งไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน:
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
  2. ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value (32 บิต)
  4. พิมพ์UseShellExecuteToOpenFromSPและจากนั้น กด Enter
  5. ในบานหน้าต่างรายละเอียดคลิกขวาUseShellExecuteToOpenFromSPและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  6. ในกล่องข้อมูลค่าพิมพ์1และจากนั้น คลิกตกลง
  7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี


ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb2687486-fullfile-x86-glb.exe12.0.6665.5000755,28015-Aug-1222:01
ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Msohevi-x-none.mspไม่มีข้อมูล1,422,84815-Aug-1211:06

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลแฟ้ม Msohevi x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Msohev.dll12.0.6665.500076,89614-Aug-128:16
Msohevi.dll12.0.6665.5000110,7127-Aug-1211:21
Msohevi.dll12.0.6665.500061,5607-Aug-1211:25
Msohtmed.exe12.0.6665.500068,7287-Aug-1211:25

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft