รายการของ SharePoint ๒๐๑๐และแพคเกจ SP2 ๒๐๑๐เซิร์ฟเวอร์ของ Office ที่พร้อมใช้งาน

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010Microsoft SharePoint Foundation 2010Project Server 2010

สรุป


บทความนี้แสดงรายการทั้งหมดของ Microsoft SharePoint ๒๐๑๐และ Office Server ๒๐๑๐ Service Pack 2 (SP2) และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ

การแก้ไข


แพคเกจ SP2 ทั้งหมดจะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง service pack ต่อไปนี้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้งไว้
ชื่อแพคเกจวิธีการขอรับแพคเกจบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
Microsoft Duet องค์กรสำหรับ SharePoint และ SAP Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๔๕คำอธิบายขององค์กร Duet สำหรับ SHAREPOINT และ SAP SP2
Microsoft เร็วค้นหาเซิร์ฟเวอร์๒๐๑๐สำหรับ SharePoint Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๔๖คำอธิบายของรวดเร็วค้นหาเซิร์ฟเวอร์๒๐๑๐สำหรับ SharePoint SP2
Microsoft Groove เซิร์ฟเวอร์๒๐๑๐ Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๔๘คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์ GROOVE ๒๐๑๐ SP2
Microsoft SharePoint และโครงการ Server ๒๐๑๐ Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๕๒คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์โครงการ๒๐๑๐ SP2
Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๕๓คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์ SHAREPOINT ๒๐๑๐ SP2
Microsoft SharePoint ๒๐๑๐ตัวเชื่อมต่อการทำดัชนีสำหรับเซอร์วิสแพ็คที่2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๕๙คำอธิบายของ SharePoint ๒๐๑๐ตัวเชื่อมต่อการทำดัชนีสำหรับ DOCUMENTUM SP2
เซิร์ฟเวอร์การค้นหาของ Microsoft ๒๐๑๐ Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๖๑คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์การค้นหา๒๐๑๐ SP2
Microsoft ๒๐๑๐ภาษาเซิร์ฟเวอร์ Pack Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๖๒คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์ของ Office ๒๐๑๐ชุดภาษา SP2
Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๖๔คำอธิบายของ SharePoint FOUNDATION ๒๐๑๐ SP2
Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ภาษา Pack Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๖๖คำอธิบายของ SharePoint Foundation ๒๐๑๐ชุดภาษา SP2
Microsoft Office Web Apps Service Pack 2Download ดาวน์โหลดแพคเกจ๖๔บิตเดี๋ยวนี้
๒๖๘๗๔๗๐คำอธิบายของ Office SP2 Apps ของเว็บ