คำอธิบายของการอัปเดต Outlook ๒๐๑๐๒๖๘๗๕๖๗:11 กุมภาพันธ์๒๐๑๔

นำไปใช้กับ: Microsoft Outlook 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม


ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: