ไอคอนโฟลเดอร์ "Network and Dial-up Connections" หายไป

อาการ

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ Network and Dial-up Connections อาจมองไม่เห็นไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น และการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าระบบเครือข่ายจะยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องก็ตาม ไอคอนเพียงอันเดียวในโฟลเดอร์คือไอคอน สร้างการเชื่อมต่อใหม่

สาเหตุ

พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในกรณีที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้หรือคีย์ย่อยของคีย์นั้นๆ ถูกลบทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

การแก้ไข

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการป้องกัน ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนแก้ไข จากนั้น คุณอาจกู้คืนรีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองและกู้คืนรีจิสทรี คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาหมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. เริ่มต้น Notepad
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ใน Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}]
  @="IPersist"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods]
  @="4"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32]
  @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. บันทึกแฟ้มเป็น Restore.reg โปรดสังเกตว่า Notepad อาจเติมนามสกุล .txt ให้กับชื่อแฟ้ม หากเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น Restore.reg
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Restore.reg
 5. เมื่อคุณได้รับแจ้งให้ยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กับรีจิสทรี คลิก ใช่
 6. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 269019 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม