วิธีการบล็อกการปรับรุ่นอัตโนมัติสำหรับ Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 8

สรุป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2011 Microsoft ประกาศแผนปรับรุ่น Internet Explorer เป็นรุ่นล่าสุดที่ใช้ได้กับรุ่นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง สำหรับลูกค้า Windows โครงการปรับรุ่นนี้เริ่มขึ้นในเดือนมกราคม สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งาน Automatic Updates เช่นเดียวกับการปรับรุ่น Internet Explorer 9 ในปี 2011 โครงการปรับรุ่นนี้เริ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะปรับรุ่นคอมพิวเตอร์จำนวนมากขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใช้งานเว็บได้อย่างปลอดภัย เบราว์เซอร์ล่าสุดมีความปลอดภัยสูงขึ้น ให้คุณใช้งานการเรียกดูที่ดีขึ้น ป้องกันซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายได้ดีที่สุด และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบรุ่น Internet Explorer ให้เป็นรุ่นล่าสุดทันทีโดยใช้ Automatic Updates

หากคุณต้องเก็บรุ่นก่อนหน้าของ Internet Explorer ไว้ทดสอบหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น คุณสามารถใช้วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ Internet Explorer ถูกปรับรุ่นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ส่วน การแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา สำหรับซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 6 บน Windows XP SP3

Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 7 บน Windows 7 หรือบน Windows Vista SP2

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ ในส่วนนี้มีขั้นตอนการแก้ไขรีจิสทรี อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขรีจิสทรี คุณควรสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากเกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีคืนค่าและสำรองข้อมูลรีจิสทรีใน Windows

Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 6 บน Windows XP SP3:

 1. เริ่ม Registry Editor
 2. ค้นหาแล้วเลือกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer \Setup\8.0
 3. ดับเบิลคลิกรายการรีจิสทรี DoNotAllowIE80 แล้วพิมพ์ 1 ในช่อง ข้อมูลค่า

  หมายเหตุ หากไม่มีรายการรีจิสทรี DoNotAllowIE80 คุณต้องสร้างขึ้นใหม่ โดยชี้ไปที่ ใหม่ บนเมนู แก้ไข คลิก ค่า DWORD พิมพ์ DoNotAllowIE80 แล้วกด Enter

Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 8 บน Windows 7 หรือบน Windows Vista SP2

 1. เริ่ม Registry Editor
 2. ค้นหาแล้วเลือกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer \Setup\9.0
 3. ดับเบิลคลิกรายการรีจิสทรี DoNotAllowIE90 แล้วพิมพ์ 1 ในช่อง ข้อมูลค่า

  หมายเหตุ หากไม่มีรายการรีจิสทรี DoNotAllowIE90 คุณต้องสร้างขึ้นใหม่ โดยชี้ไปที่ ใหม่ บนเมนู แก้ไข คลิก ค่า DWORD พิมพ์ DoNotAllowIE90 แล้วกด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากปรับรุ่น Internet Explorer โดยอัตโนมัติแล้ว รุ่น Internet Explorer ต่อไปนี้จะถูกติดตั้ง:
 • Windows Internet Explorer 8 บน Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Internet Explorer 9 บน Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 9 บน Windows 7 หรือบน Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

หมายเหตุ หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้ Internet Explorer จะถูกปรับรุ่นโดยอัตโนมัติ: 
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2695147 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 พ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม