การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่มีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS11-083 สำหรับ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

นำไปใช้กับ: Windows Embedded Compact 7

สรุป


การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Windows ฝังตัวกระชับ 7 ที่แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2588516 MS11-083: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 8 พฤศจิกายน 2011

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft เป็นWindows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update 2012 เมษายน ชื่อแฟ้มแพคเกจประกอบด้วยชนิดของตัวประมวลผลในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม"หมายเหตุ Windows ฝังตัวกระชับ 7 เดือนการอัพเดตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • บนเมนูสร้าง คลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมด แล้วคลิกสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันที่สร้างใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมอัปเดต

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลไฟล์

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันและเวลาใน Panel.Files ของตัวควบคุมที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Ipnglib.lib5,991,49605-Apr-201220:25Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Ipnglib.lib6,329,42405-Apr-201220:25Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Ipnglib.lib5,498,63405-Apr-201220:24Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Ipnglib.lib5,991,22205-Apr-201220:27Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Ipnglib.lib6,329,27405-Apr-201220:27Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Ipnglib.lib5,498,32805-Apr-201220:27Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Ipnglib.lib5,960,76605-Apr-201220:30Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Ipnglib.lib6,303,40605-Apr-201220:30Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Ipnglib.lib5,487,33605-Apr-201220:29Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Ipnglib.lib5,808,50605-Apr-201220:33Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Ipnglib.lib6,190,65805-Apr-201220:33Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ipnglib.lib5,416,79405-Apr-201220:33Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ipnglib.lib5,809,92005-Apr-201220:36Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Ipnglib.lib6,192,18805-Apr-201220:35Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ipnglib.lib5,418,33805-Apr-201220:35Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ipnglib.lib5,439,00405-Apr-201220:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Ipnglib.lib5,744,57205-Apr-201220:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ipnglib.lib5,217,66805-Apr-201220:37Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ipnglib.lib5,366,19805-Apr-201220:40Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Ipnglib.lib5,431,97405-Apr-201220:40Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ipnglib.lib5,038,47805-Apr-201220:40Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft