ไม่ได้คัดลอกมิติที่กำหนดไว้สำหรับลูกค้าในสัญญาโครงการ กับโครงการที่มีสัญญาโครงการที่แนบใน Microsoft Dynamics AX 2012


บทความนี้ใช้ได้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับทุกภูมิภาคนั้น

อาการ


สมมติว่า คุณตั้งค่ามิติสำหรับลูกค้าในสัญญาโครงการใน Microsoft Dynamics AX 2012 เมื่อคุณสร้างโครงการใหม่ที่มีสัญญาโครงการที่แนบ มิติสำหรับลูกค้าจะไม่มีการคัดลอกไปยังโครงการ

การแก้ไข


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เทคนิคอื่น ๆ ที่สนับสนุนคำถาม ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือมี ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำ การร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:คู่ค้าลูกค้าในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดเองสำหรับหนึ่งหรือหลายวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม.xpo
  2. ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082 วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 ติดตั้งเพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลไฟล์

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aximpactanalysis.exeNot applicable60,28023-Feb-201211:17x86
Axupdate.exeNot applicable60,26423-Feb-201211:17x86
Dynamicsax2012-kb2701203-foundation.axmodel6.0.1108.45215,14412-Apr-201214:37Not applicable
Dynamicsax2012-kb2701203-syplabels.axmodel6.0.1108.452833,83212-Apr-201214:37Not applicable
Axsetupsp.exe6.0.947.8531,361,76823-Feb-201211:17x86
Axutillib.dll6.0.947.0817,51223-Feb-201211:17x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75223-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84823-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56023-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65623-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65623-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56023-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75223-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56023-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65623-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56023-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65623-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56023-Feb-201211:17x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42423-Feb-201211:17x86

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ