ระบบไม่ปรับปรุงลูกค้าใบแจ้งหนี้เมื่อคุณเปลี่ยนลูกค้าในใบสั่งใน Microsoft Dynamics AX for Retail 2012

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics AX for Retail

บทความนี้ใช้ได้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับทุกภูมิภาคนั้น

อาการ


สมมติว่า คุณสร้างใบสั่งใน Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 POS เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปลี่ยนลูกค้าในใบสั่งออกใบแจ้งหนี้ ระบบไม่ปรับปรุงลูกค้า

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้าลูกค้าในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดเองสำหรับหนึ่งหรือหลายวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม.xpo
  2. ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 ติดตั้งเพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aximpactanalysis.exeไม่มีข้อมูล60,28007-Nov-201102:16x86
Axupdate.exeไม่มีข้อมูล60,26407-Nov-201102:16x86
Clientoba32.mspไม่มีข้อมูล16,736,25615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Clientoba64.mspไม่มีข้อมูล16,736,25615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Components32.mspไม่มีข้อมูล14,925,82415-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Components64.mspไม่มีข้อมูล28,786,68815-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Helpserver64.mspไม่มีข้อมูล802,81615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Objectserver32.mspไม่มีข้อมูล5,664,76815-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Objectserver64.mspไม่มีข้อมูล7,225,34415-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Retailheadquarters32.mspไม่มีข้อมูล475,13615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Retailheadquarters64.mspไม่มีข้อมูล475,13615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Retailpos.mspไม่มีข้อมูล761,85615-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Setupsupport32.mspไม่มีข้อมูล7,856,12815-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Setupsupport64.mspไม่มีข้อมูล13,778,94415-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Traceparser.mspไม่มีข้อมูล253,95215-Apr-201214:25ไม่มีข้อมูล
Axsetupsp.exe6.0.947.8531,361,76816-Jan-201207:00x86
Axutillib.dll6.0.947.0817,51211-Jul-201116:48x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75216-Jun-201101:40x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84807-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56007-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65607-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65607-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56007-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75207-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56007-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65607-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56007-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65607-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56007-Nov-201102:16x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42407-Nov-201102:16x86

วัตถุที่ได้รับผลกระทบ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีผลต่อวัตถุต่อไปนี้:
  • \Services\Customer\customer.cs:: AddCustomerToTransaction

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ