RDP SSRS ที่ยึดรายงานกลับไม่มีข้อมูลถ้ารายงานประกอบด้วยคอลัมน์มากกว่า 260 ในชุดข้อมูลใน Microsoft Dynamics AX 2012

นำไปใช้กับ: Financials Accounts Receivable

บทความนี้ใช้ได้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับทุกภูมิภาคนั้น

อาการ


สมมติว่า คุณมีข้อมูลรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) ผู้ให้บริการ (RDP) โดยใช้รายงานที่ประกอบด้วยคอลัมน์มากกว่า 260 ในชุดข้อมูลใน Microsoft Dynamics AX 2012 เมื่อคุณรันรายงาน ไม่มีข้อมูลจะถูกส่งกลับ

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้าลูกค้าในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดเองสำหรับหนึ่งหรือหลายวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม.xpo
  2. ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 ติดตั้งเพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aximpactanalysis.exeไม่มีข้อมูล60,28003-Apr-201212:56x86
Axupdate.exeไม่มีข้อมูล60,26403-Apr-201212:56x86
Dynamicsax2012-kb2702746-extensions.axmodel6.1.1108.7751,134,88811-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-foundation.axmodel6.0.1108.7756,099,75211-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-fpplabels.axmodel6.0.1108.775186,66411-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-processmanufacturing.axmodel6.0.1108.775460,09611-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-projectmanagement.axmodel6.0.1108.77531,03211-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-publicsector.axmodel6.0.1108.7751,031,47211-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Dynamicsax2012-kb2702746-syplabels.axmodel6.0.1108.775850,21611-May-201211:08ไม่มีข้อมูล
Axsetupsp.exe6.0.947.8531,361,76803-Apr-201212:56x86
Axutillib.dll6.0.947.0817,51203-Apr-201212:56x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75203-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84803-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56003-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65603-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65603-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56003-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75203-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56003-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65603-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56003-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65603-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56003-Apr-201212:56x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42403-Apr-201212:56x86

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ