ข้อผิดพลาด Shim สำหรับเวอร์ชัน .NET Framework และการสนับสนุนแพลตฟอร์ม

นำไปใช้กับ: .NET Framework 4.5

หมายเหตุ บทความนี้แนะนำเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Shim ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ปลายทาง ให้ลองการแก้ปัญหา เมื่อคุณพบข้อผิดพลาด Shim "คุณต้องเปิดใช้งาน .NET Framework จากกล่องโต้ตอบคุณลักษณะของ Windows" สำหรับข้อผิดพลาด Shim อื่นๆ กลุ่มเป้าหมายสำหรับเนื้อหาคือผู้ขายหรือนักพัฒนาแอป คุณต้องติดต่อผู้ขายแอปเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าแอปนี้มีปัญหา

ข้อผิดพลาด: "คุณต้องเปิดใช้งาน .NET Framework จากกล่องโต้ตอบคุณลักษณะของ Windows"


ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันนี้ได้ คุณต้องเปิดใช้งาน .NET Framework จากกล่องโต้ตอบคุณลักษณะของ Windows (จาก แผงควบคุม ให้เลือก โปรแกรม แล้วเลือกเปิดหรือปิด คุณลักษณะของ Windows)
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดค่าแอปเพื่อทำให้แอปสามารถกำหนดการเรียกใช้ .NET Framework ในเวอร์ชันที่เหมาะสม โค้ด Shim ที่สอดคล้องกันคือ SHIM_GOTO_CONTROLPANEL
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดใช้งาน .NET Framework 3.5 ซึ่งเป็นคุณลักษณะระบบปฏิบัติการบน Windows 7 และ Windows 8ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันนี้ได้"


ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันนี้ได้
คุณยังไม่ได้กำหนดค่าแอปเพื่อทำให้แอปสามารถกำหนดการเรียกใช้ .NET Framework ในเวอร์ชันที่เหมาะสม โค้ด Shim ที่สอดคล้องกันคือ SHIM_NOVERSION_FOUND
คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าด้วยตัวเองได้ ติดต่อผู้ขายแอปเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อผิดพลาด: "แอปพลิเคชันใช้ .NET Framework เวอร์ชันที่ไม่รองรับบนอุปกรณ์"


ไม่สามารถเริ่มแอปพลิเคชันนี้ได้ แอปพลิเคชันใช้ .NET Framework เวอร์ชันที่ไม่รองรับบนอุปกรณ์
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอปไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเรียกใช้บนอุปกรณ์นี้ เช่น คุณอาจลองเรียกใช้แอปที่สร้างมาสำหรับ Intel Processor บนอุปกรณ์ที่ใช้ ARM Processor โค้ด Shim ที่สอดคล้องกันคือ SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM.
คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าด้วยตัวเองได้ ติดต่อผู้ขายแอปเพื่อติดตั้งแอปเวอร์ชันที่เหมาะสม

เกี่ยวกับข้อความข้อผิดพลาด Shim


เมื่อคุณเริ่มต้นแอปพลิเคชัน Microsoft .NET Framework โปรแกรม Shim จะตรวจสอบเวอร์ชันเวลาเรียกใช้ภาษาทั่วไป (CLR) เพื่อโหลดและเริ่มแอปพลิเคชัน ถ้า Shim พบข้อผิดพลาด (เช่น ไม่สามารถค้นหา .NET Framework เวอร์ชันที่เข้ากันได้บนคอมพิวเตอร์) Shim จะแสดงข้อความข้อผิดพลาดพร้อมคำแนะนำ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโค้ดข้อผิดพลาด SHIM_NOVERSION_FOUND, SHIM_GOTO_CONTROLPANEL และ SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการเริ่มต้นใช้งาน .NET Framework ครั้งแรก ให้ไปแล้วดูเว็บเพจ MSDN ต่อไปนี้: