รหัสข้อผิดพลาดหยุด "0x0000000a" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกการทำงานของคอมพิวเตอร์บน Windows 7 อีกครั้งหลังจากเข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานหรือการไฮเบอร์เนต

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows 7
 • คุณสั่งให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานหรือการไฮเบอร์เนต
 • คุณพยายามเรียกการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งจากสถานะประหยัดพลังงานหรือการไฮเบอร์เนต
ในสถานการณ์นี้ คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองและคุณได้รับข้อผิดพลาดหยุดดังนี้:
Stop: 0x0000000A ( parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุว่าเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม Bthport.sys

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • อุปกรณ์ Bluetooth และตัวควบคุม Bluetooth ไม่กลับคืนสถานะทำงานเมื่อคุณเรียกการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 • แฟ้ม Bthport.sys ประมวลผลการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งรายการ

  หมายเหตุ ถ้ามีหลายอุปกรณ์หรือถ้าอุปกรณ์หนึ่งตัวมีการร้องขอการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งคิว ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Microsoft Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีอยู่ที่เว็บไซต์ Microsoft Update:
Microsoft Download Center
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมปรับปรุง
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2732487)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2732487)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน hotfix นี้กับระบบที่เกิดปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมดหรือการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม"โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงขึ้นในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 service pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

ากต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ถ้าโหลดไดรเวอร์ Bluetooth เมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วน hotfix นี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน hotfix ที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงเวลาท้องถิ่นและการปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาหนึ่งๆ โดยเฉพาะ (RTM,SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 SP1LDR
 • สาขาการบริการ GDR มีเฉพาะโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เผยแพร่เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญและพบอย่างแพร่หลายเท่านั้น สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่นำออกใช้ทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 และสำหรับ Windows 7" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.17058393,21606-Jul-201219:31
Bthusb.sys6.1.7600.1680560,41628-Apr-201103:29
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.21259393,21606-Jul-201221:42
Bthusb.sys6.1.7600.2125960,41606-Jul-201221:42
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.17889393,72806-Jul-201219:23
Bthusb.sys6.1.7601.1760760,41628-Apr-201103:15
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.22046393,72806-Jul-201219:18
Bthusb.sys6.1.7601.2204660,41606-Jul-201219:18
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.17058552,44806-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7600.1680580,38428-Apr-201103:58
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.21259552,44806-Jul-201220:06
Bthusb.sys6.1.7600.2125980,38406-Jul-201220:06
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7601.17889552,96006-Jul-201220:07
Bthusb.sys6.1.7601.1760780,38428-Apr-201103:54
Fsquirt.exe6.1.7601.17514229,37620-Nov-201013:24
Bthenum.sys6.1.7601.2204641,98406-Jul-201219:58
Bthport.sys6.1.7601.22046552,96006-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7601.2204680,38406-Jul-201219:58
Fsquirt.exe6.1.7601.22046229,37606-Jul-201221:40

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_723e6e871cc9e764.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_72c90d8235e69dac.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_740585d71a078a5f.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_74b739963307a1a2.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x64 ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_ce5d0a0ad527589a.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_cee7a905ee440ee2.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_d024215ad264fb95.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_d0d5d519eb6512d8.manifest
File versionNot applicable
File size3,978
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)22:09
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2732487 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 พ.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม