มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองจะถูกเอาออกเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2013

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft Word 2013 คุณเปิดเอกสารที่ใช้รูปแบบแฟ้มอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
 • เอกสาร Word (.docx)
 • เอกสาร Word ที่เปิดใช้งานแมโคร (.docm)
 • แม่แบบ Word (.dotx)
 • แม่แบบ Word ที่เปิดใช้งานแมโคร (.dotm)
 • เอกสาร XML ของ Word (.xml)
 • เอกสาร XML ของ Word 2003 (.xml)
 • เอกสาร Word 97-2003 (.doc)
 • เว็บเพจของ Word (.html)
 • Rich Text Format (.rtf)
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสังเกตเห็นว่ามาร์กอัป XML แบบกำหนดเองทั้งหมดในเอกสารจะถูกเอาออก มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองในเอกสาร Word จะมองเห็นได้เป็นชื่อแท็กสีชมพูที่แนบข้อความในเอกสาร (สีชมพูเป็นสีเริ่มต้น)

สาเหตุ

การเอามาร์กอัป XML แบบกำหนดเองออกเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ลูกค้าที่ซื้อใบอนุญาตใช้งาน Word 2013 จะพบว่า ซอฟต์แวร์ไม่ได้รวมการใช้งานการแท็ก XML เฉพาะแบบกำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้ของมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองจะถูกเอาออกใน Word 2013:
 • องค์ประกอบอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองจะถูกเอาออก
 • รูปแบบวัตถุทั้งหมดสำหรับการมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองส่งกลับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อมีการเข้าถึง:

  วิธีดังกล่าวไม่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุนั้น

  คุณสมบัติจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุนั้น
 • เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ประกอบด้วยมาร์กอัป XML แบบกำหนดเอง มาร์กอัปจะถูกเอาออกเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ประกอบด้วยมาร์กอัป XML แบบกำหนดเอง คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

  แฟ้มนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ XMLแบบกำหนดเอง ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Word ถ้าคุณบันทึกแฟ้มนี้ องค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองเหล่านี้จะถูกเอาออกอย่างถาวร

  หมายเหตุ ลักษณะการทำงานเของข้อความสามารถควบคุมได้ผ่านทางนโยบายกลุ่ม โดยใช้นโยบายที่เรียกว่า CustomMarkupWarning

การแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ประกอบด้วยมาร์กอัป XML แบบกำหนดเองจะต้องมีการตรวจทาน สถานการณ์สมมติหลายสถานการณ์ที่นำมาใช้ด้วยการใช้มาร์กอัป XML แบบกำหนดเองสามารถนำมาใช้โดยใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่มีอยู่ใน Word 2013 เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบด้วยตัวควบคุมเนื้อหา เขตข้อมูลฟอร์ม และบุ๊กมาร์ก ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมเนื้อหา (นอกเหนือจากเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น บุ๊กมาร์ก) อนุญาตให้นักพัฒนาสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและสามารถใช้เพื่อกำหนดค่ากำหนดให้เนื้อหาที่มีโครงสร้าง ค่ากำหนดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อกำหนดความหมายตรรกกับส่วนของเนื้อหาของคุณ

สำหรับคำอธิบายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมเนื้อหา โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
978951 คำอธิบายของการปรับปรุงเดือนมกราคม 2553 สำหรับ Word 2003 และ Word 2007

2445062 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารใน Word: "แฟ้มประกอบด้วยองค์ประกอบ XML แบบกำหนดเองซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Word อีกต่อไป"

2445060 การแมป XML แบบกำหนดเองจะถูกเอาออกเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Word 2010

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2761189 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ต.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม