เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปากกา

กำหนดการทำงานของปากกาและวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างปากกากับพีซีของคุณ เลือกมือข้างที่คุณจะใช้เขียน หรือเลือกการทำงานของเครื่องพีซีในกรณีที่คุณคลิกหรือกดปุ่มทางลัดของปากกาค้างไว้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า เลือกปุุ่ม เริ่มต้น

ไอคอนโลโก้ Windows
จากนั้นเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ปากกาและ Windows Ink

เมื่อต้องการเปิด พื้นที่ทำงาน Windows Ink ในกรณีที่คุณคลิกปุ่มปากกา ให้เลือกรายการแบบหล่นลงภายใต้ คลิกหนึ่งครั้ง เลือกพื้นที่ทำงานจากรายการแบบหล่นลงกลุ่มแรก จาก นั้นเลือกส่วนของพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเปิดในรายการแบบหล่นลงกลุ่มที่สอง

เมื่อต้องการเปิดพื้นที่ทำงานแม้ว่าพีซีของคุณถูกล็อกไว้ ให้เปิดใช้ คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดบันทึกย่อสำหรับพื้นที่ทำงาน Windows Ink ของฉันแม้ขณะอุปกรณ์ถูกล็อก

หน้าการตั้งค่าปากกา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27909 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม