เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์หรือพีซี

นำไปใช้กับ: Windows 10

เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุมและต้องการฉายภาพ ให้เชื่อมต่อพีซีของคุณโดยใช้ขั้วต่อสายเคเบิลในห้อง กด แป้นโลโก้ Windows + P แลวเลือกหนึ่งในสี่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  1. เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น คุณจะเห็นทุกอย่างบนพีซีของคุณ (เมื่อคุณเชื่อมต่ออยู่กับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนไปเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ)

  2. ทำซ้ำ คุณจะเห็นแบบเดียวกันในทั้งสองหน้าจอ

  3. ขยาย คุณจะเห็นทุกอย่างผ่านสองหน้าจอ และคุณสามารถลากและย้ายรายการต่างๆ ไปมาระหว่างหน้าจอทั้งสองได้

  4. เฉพาะหน้าจอที่สอง คุณจะเห็นทุกอย่างบนหน้าจอที่เชื่อมต่ออยู่ ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งจะเป็นจอว่าง

ซึ่งคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล หากทั้งพีซีและโปรเจคเตอร์ของคุณสนับสนุน Miracast ให้กด แป้นโลโก้ Windows + P เลือก เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย เลือกโปรเจคเตอร์ และคุณก็พร้อมแล้ว

ไม่แน่ใจว่าพีซีของคุณมี Miracast และสามารถฉายภาพได้หรือไม่ Windows จะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อต้องการตรวจสอบ เลือก เริ่ม ปุ่ม พิมพ์ เชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ จากรายการผลลัพธ์