เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ

นำไปใช้กับ: Windows 10

ต้องการฉายภาพไปยังทีวีของคุณจากพีซี Windows 10 ใช่หรือไม่ โดยทั่วไปขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน:

  1. เลือก ศูนย์ปฏิบัติการ บนแถบงาน

  2. เลือก เชื่อมต่อ

  3. เลือกสิ่งที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับ Bluetooth จากแถบงาน

หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Bluetooth คุณอาจต้อง เปิด Bluetooth และจับคู่อุปกรณ์เหล่านั้นก่อนที่คุณจะทำการเชื่อมต่อ

ไม่แน่ใจว่าพีซีของคุณจะใช้ Miracast หรือไม่ Windows จะแจ้งให้คุณทราบ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้: เลือกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ เชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ จากรายการแสดงผลการค้นหา