ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปิดการใช้งานไลฟ์ไทล์

ไทล์รายงานสดบนเมนูเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเพื่อแสดงเนื้อหาใหม่

เมื่อต้องการปิดใช้งานไทล์รายงานสดโดยใช้นโยบายกลุ่ม ให้เลือก การกำหนดค่าผู้ใช้ > เทมเพลตการดูแลระบบ > เมนูเริ่มและแถบงาน > การแจ้งเตือน > ปิดการแจ้งให้ทราบแบบไทล์ ในตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม

Asset not found

เมื่อต้องการปิดใช้งานไทล์รายงานสดในเครื่อง ให้เลือกปุ่ม เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
จากนั้นคลิกขวา (หรือกดค้าง) ที่ไทล์ดังกล่าว ชี้ไปที่ เพิ่มเติม แล้วเลือก ปิดไทล์รายงานสด

Asset not found

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27913 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

Windows 10

คำติชม