เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ

Windows 10 มีเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ ซึ่งรวมถึง PowerShell cmdlet, นโยบายพร้อมปรับใช้, ชุดการกำหนดค่า และเทมเพลตการดูแลระบบ

ตัวอย่างของเครื่องมือ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27920 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม