ค้นหาเส้นทางด้วยแผนที่

นำไปใช้กับ: Windows 10

ไม่ว่าคุณกำลังขับขี่ เดิน หรือนั่งรถบัส แผนที่สำหรับ Windows 10 จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมาย รับข้อมูลเส้นทาง และเลือกจากเส้นทางสำรองต่างๆ หรือวางแผนการเดินทางไกลที่มีจุดแวะพักหลายจุด ต้องการเดินทางใช่หรือไม่ ดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ก่อนเดินทางไว้ช่วยคุณค้นหาเส้นทางต่างๆ โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ โปรดดู เริ่มต้นใช้งานด่วน: แอปแผนที่ (เฉพาะ PDF ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขอเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

รับข้อมูลเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญๆ หรือแหล่งธุรกิจ แอปแผนที่ยังนำทางคุณไปยังที่อยู่ของเพื่อนได้ด้วย หากคุณได้บันทึกที่อยู่นั้นไว้ในแอปการเชื่อมต่อบุคคล พร้อมเดินทางแล้วใช่ไหม สังเกตท้องถนนขณะที่แอปแผนที่บอกคุณว่าให้เลี้ยวที่จุดไหน

  1. เลือกปุ่มเริ่มต้น จากนั้นเลือก แผนที่

  2. เลือก เส้นทาง

  3. คุณเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได้ตามต้องการ เช่น เดิน หรือ ขนส่งสาธารณะ และเลือก ตัวเลือกเส้นทาง เพื่อเลี่ยงทางด่วนหรือเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่งขณะขับรถ หรือเลือกเส้นทางที่ต้องเดินน้อยกว่า

  4. พิมพ์ที่อยู่ เมือง ชื่อธุรกิจ หรือชื่อผู้ติดต่อลงในกล่อง A (จุดเริ่มต้น) และ B (ปลายทาง) เลือกจากผลลัพธ์ที่ปรากฏขณะที่คุณพิมพ์

  5. ต้องการแวะพักหลายจุดใช่หรือไม่ เลือก เพิ่มปลายทาง หรือ กดแผนที่ค้างไว้ (หรือคลิกขวาบนแผนที่) แล้วเลือก เพิ่มปลายทาง ได้ทันที ลากปลายทางแต่ละแห่งขึ้นหรือลงเพื่อจัดเรียงปลายทางต่างๆ ในรายการ

  6. เลือก ขอเส้นทาง

  7. เมื่อต้องการได้ยินเส้นทางทีละขั้นตอนขณะเดินทาง ให้เลือก ไป หรือพิมพ์ออกมาก็ได้โดยเลือก เพิ่มเติม > พิมพ์

การขอเส้นทาง

แผนที่ออฟไลน์

คุณอยู่บนถนนและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่ ดาวน์โหลดแผนที่ผ่านทาง Wi-Fi ก่อนที่คุณจะออกไป จากนั้นใช้แอปแผนที่เพื่อค้นหา และขอเส้นทางแม้ในขณะที่คุณออฟไลน์

  1. ขณะที่แอปแผนที่ปิดอยู่ ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > แอป > แผนที่ออฟไลน์

  2. เลือก ดาวน์โหลดแผนที่ แล้วเลือกภูมิภาคที่คุณต้องการดาวน์โหลด