วาดบนแผนที่ของคุณ

แผนที่คือข้อมูลสถานที่ที่คุณเคยไปหรือต้องการจะไป ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วคุณจึงควรจะสามารถปรับแต่งแผนที่ของคุณได้ด้วยบันทึกย่อ ทางลัด หรือรูปวาด

แถบเครื่องมือ Windows Ink

เปิดมุมมองแผนที่ไปยังถนน และเลือก Windows Ink เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ Windows Ink

แถบเครื่องมือ Windows Ink

บน Microsoft Surface ที่มีปากกาจับคู่ เพียงเริ่มเขียนหรือวาดบนแผนที่ เมื่อต้องการใช้นิ้ว เมาส์ หรือสไตลัสกับเครื่องมือ Windows Ink ใด ๆ ให้เลือก สัมผัสเขียน ก่อน และจากนั้น เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการ ปิด สัมผัสเขียน เมื่อคุณต้องการย้ายแผนที่ ขยาย หรือทำสิ่งอื่น ๆ ในแอป

วาดหรือเพิ่มหมายเหตุ

หากต้องการเริ่มต้นวาดหรือเขียน ให้เลือกปากกาลูกลื่น บนแถบเครื่องมือ Windows Ink (หากคุณกำลังใช้นิ้ว เมาสก์ หรือสไตลัส ให้เปิดการเขียนแบบสัมผัส ก่อน) เลือก ปากกาลูกลื่น อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสีหมึกหรือความกว้างของเส้น เครื่องหมายที่คุณทำจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติโดย เมื่อใดก็ ตามที่คุณกลับไปที่ตำแหน่งนั้นบนแผนที่ เครื่องหมายเหล่านั้นจะอยู่ที่นั่น ขยาย หรือย่อ หรือย้ายแผนที่รอบ ๆ และบันทึกจะย้ายไปด้วย!

แผนที่พร้อมคำอธิบายประกอบ

ขอเส้นทาง

เมื่อต้องการขอเส้นทางโดยไม่ต้องการค้นหาชื่อตำแหน่งหรือที่อยู่ ให้เลือก เส้นทาง บนแถบเครื่องมือ Windows Ink จากนั้นวาดเส้นระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนแผนที่ เส้นนั้นจะจับเส้นทางที่มีอยู่ที่ดีที่สุดระหว่างสองจุดนั้นโดยอัตโนมัติ

วัดระยะทาง

เคยสงสัยไหมว่าคุณวิ่งหรือข้ามทะเลสาบไปได้ไกลแค่ไหน เลือก ระยะทางการวัดAsset not found บนแถบเครื่องมือ Windows Ink และวาดเส้นข้ามเส้นทางที่คุณต้องการวัด เมื่อคุณยกปากกา สไตลัส หรือนิ้วของคุณขึ้น ระบบจะแสดงระยะทางขึ้นเหนือเส้นที่คุณวาด

พิมพ์หรือแบ่งปัน

เมื่อต้องการพิมพ์หรือแบ่งปันแผนที่หรือเส้นทางที่มีคำอธิบายประกอบซึ่งวาดด้วยมือ ให้เลือก ดูเพิ่มเติม แล้วเลือก พิมพ์ หรือ แบ่งปัน

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27924 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม