ทำให้ Windows ง่ายต่อการฟัง

นำไปใช้กับ: Windows 10

ถ้าคุณมีปัญหาในการรับฟังพีซีของคุณ Windows สามารถช่วยได้

ฟังเสียงทั้งหมดในช่องสัญญาณเดียว


Windows ช่วยให้คุณแปลงเสียงสเตอริโอเข้าสู่ช่องสัญญาณเดียวเพื่อให้คุณได้ยินทุกอย่าง แม้ว่าคุณจะกำลังใช้หูฟังเพียงข้างเดียว เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > เสียง จากนั้น เปิดสวิตช์แถบเลื่อนภายใต้ เปิดใช้เสียงโมโน

แสดงการแจ้งเตือนเสียงด้วยภาพ


หากคุณมีปัญหาในการได้ยินเสียงการแจ้งเตือน คุณสามารถให้พีซีของคุณแสดงการแจ้งเตือนเสียงด้วยภาพได้ เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > เสียง

ในส่วน แสดงการแจ้งเตือนเสียงด้วยภาพ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้การแจ้งเตือนเสียงแสดง คุณสามารถเลือกให้แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ หรือทั้งหน้าจอ กะพริบเมื่อการแจ้งเตือนมาถึง แทนที่จะพึ่งพาเสียงเพียงอย่างเดียว

ทำการแจ้งเตือนแสดงนานขึ้น


ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนของ Windows จะหายไปในห้าวินาทีหลังจากที่ปรากฏ หากคุณต้องการเวลาในการอ่านมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มเวลาที่แสดงการแจ้งเตือนได้

เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > จอแสดงผล จากนั้น ภายใต้ แสดงการแจ้งเตือนเป็นเวลา ให้เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการ

คำบรรยายทดแทนการได้ยิน


Windows ให้คุณปรับแต่งสิ่งต่างๆ ได้ เช่น สี ขนาด และพื้นหลังของคำบรรยายทดแทนการได้ยิน เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คำบรรยายทดแทนการได้ยิน จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการให้แสดงคำอธิบายภาพ