วิธีปิดโปรแกรมด้วย Command Line ใน Windows 8

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparatตำแหน่ง Developer Security: Architecture MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network ) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร E-Leader ในประเทศไทยด้วยติดตาม Patpong Buparat ได้ที่ http://patpongb.blogspot.com/

บทนำ

หลายคนคงเคยเจอปัญหาโปรแกรมค้างกันอยู่บ่อยครั้ง ปิดอย่างไรก็ปิดไม่ได้ วิธีการหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีคือการปิดโปรแกรมผ่านทาง Task Manager แต่ว่าบางทีเราก็เจอปัญหาเหมือนเดิมคือปิดด้วย Task Manager แล้วก็ยังไม่สามารถปิดโปรแกรมได้ แต่ด้วย Command Prompt จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป การปิดโปรแกรมด้วย Command Prompt มีความสามารถมากกว่าการปิดด้วย Task Manager อยู่มาก อีกทั้งยังสามารถปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่หลายตัวพร้อมกันได้ด้วย

วีธีการ

ในการปิดโปรแกรมด้วย Command Prompt นั้นเราจะใช้คำสั่งทั้งหมด 2 ตัวคือ:

tasklist.exe
taskkill.exe

เปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ของ Administrative ขึ้นมาก่อน

รูป

 จากนั้นเราจะดูว่าในเครื่องเรามีโปรแกรมอะไรอยู่บ้างโดยการพิมพ์คำสั่ง :

tasklist

รูป

จากข้อมูลที่แสดงออกมา สิ่งที่เราต้องสนใจมีอยู่ 2 ตัวด้วยกันคือ Image Name และ PID ซึ่งตัว 

Image Name คือชื่อ Execute ไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น FireFox คือ firefox.exe หรือ Internet Explorer ก็คือ iexplore.exe นั่นเอง

ส่วน PID คือ Process Identification ซึ่งก็คือหมายเลขประจำตัวของแต่ละ Process ที่รันอยู่ในขณะนี้ ซึ่ง PID นี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามลำดับการเรียกใช้งาน Process แต่ละตัว ไม่มีค่าถาวรสำหรับ Process แต่ละตัว

ทั้ง Image Name และ PID มีความสำคัญเพราะเป็นตัวช่วยบ่งชี้ให้เราได้ว่าเราจะปิด Process ตัวไหน และเมื่อเราเจอรายละเอียดของโปรแกรมหรือ Process ที่เราต้องการแล้วก็ใช้ Taskkill ในการปิดโปรแกรมนั้นเสีย ตัวอย่างเช่นเราต้องการปิดโปรแกรม Firefox (PID 6896)เราสามารถทำได้ 2 วิธีง่ายๆ คือ

1. การปิดด้วย Process ID หรือ PID โดยใช้คำสั่ง :

taskkill /PID 6896 /F2. หรือจะปิดด้วยชื่อไฟล์ Execute หรือ Image Name ก็ได้ โดยใช้คำสั่ง:

 taskkill /IM Firefox.exe /F

รูป

การสั่งปิดด้วย Image Name จะต่างจากปิดด้วย PID คือมันจะทำการปิดทุกๆ Instant ของ Firefox.exe ที่เปิดอยู่ หรือปิดทุกๆ PID ของ Firefox.exe นั่นเอง

ส่วน /F หมายถึงการบังคับให้ปิดไม่ว่า Process นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม แน่นอนว่าข้อมูลต่างๆ บน Process นั้นที่ยังไม่ได้ถูก Save ก็จะหายไปด้วย

ด้วยความสามารถของ Taskkill ยังไม่ได้มีแค่นั้น เราสามารถดูความสามารถอื่นๆ ได้โดยคำสั่ง :

taskkill /?จากรูปเรายังสามารถปิด Process ทุกๆ Process ที่ถูกเรียกโดย User คนใดคนหนึ่งก็ได้ เช่นต้องการจะปิด Process ที่รันโดย User ชื่อ Patpong ก็สามารถใช้คำสั่งนี้:

taskkill /FI "USERNAME eq Patpong" /F

ยังมีตัว Filter อีกหลายตัวที่ช่วยในการปิด Process หลายๆ ตัวพร้อมกัน ดังในตัวอย่างด้านบนที่ใช้พารามิเตอร์ Filter /FI และตามด้วยOperator ก็คือ eq เป็นต้น ซึ่ง Operator ต่างๆ ของ Filter (/FI) ประกอบไปด้วย

eq คือ เท่ากับ (equals)

ne คือ ไม่เท่ากับ (not equal)

gt คือ มากกว่า (greater than)

lt คือ น้อยกว่า (less than)

ge คือ มากกว่าหรือเท่ากับ (greater than or equal)

le คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ (less than or equal)

Taskkill ยังทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ ตัวอย่างอื่นๆ ในการใช้ Taskkill :

  TASKKILL /IM notepad.exe

  TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T

  TASKKILL /F /IM cmd.exe /T

  TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"

  TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe

  TASKKILL /S system /U domain\username /FI "USERNAME ne NT*" /IM *

TASKKILL /S system /U username /P password /FI "IMAGENAME eq note*"

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2793865 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ธ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม