จดบันทึกในบันทึกย่อช่วยเตือน ภาพร่าง และวาดบนภาพหน้าจอด้วยปากกาของคุณในพื้นที่ทำงาน Windows Ink

พื้นที่ทำงาน Windows Ink

เลือกไอคอน ปากกา เพื่อเปิดพื้นที่ทำงาน จากนั้น คุณสามารถเปิดบันทึกย่อช่วยเตือน แผ่นภาพร่าง หรือภาพร่างบนหน้าจอได้

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดแอปที่คุณจะใช้ปากกาได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ ที่ใช้ล่าสุด

เตือนตัวเองด้วยบันทึกย่อช่วยเตือน

บันทึกย่อช่วยเตือนเป็นพื้นที่ว่างสำหรับจดบันทึกตัวเตือนลงไป ขีดเขียนลายเส้น หรือจดบันทึกแนวคิดยิ่งใหญ่ใหม่ๆ ของคุณ

สร้างรายการใหม่โดยการเลือกปุ่ม เพิ่มบันทึกย่อ ย้ายไปมา แล้วเปลี่ยนขนาดและสีของรายการเหล่านั้นโดยเลือกที่ปุ่มเพิ่มเติม

วาดในแผ่นภาพร่าง

Image of the sketchpad and the digital ruler.

แผ่นภาพร่างเป็นกระดานชนวนเปล่าๆ เพื่อให้คุณสามารถวาดสิ่งที่ต้องการหรือจำเป็นต้องมี ใช้ไม้บรรทัดเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องพอดี และเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นแปรงแม้ในขณะที่คุณทำการวาด เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ก็สามารถแบ่งปัน คัดลอก หรือบันทึก

เพิ่มบันทึกย่อไปยังภาพหน้าจอด้วยภาพร่างบนหน้าจอ

เปิดภาพร่างบนหน้าจอและวาดอะไรก็ได้ที่คุณกำลังทำอยู่บนพีซีในช่วงเวลานั้น เครื่องมือทั้งหมดสำหรับแผ่นภาพร่างของคุณอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ไม้บรรทัดไปจนถึงความกว้างของเส้นเพื่อการแบ่งปันและส่งออก

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27941 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 9

คำติชม