บันทึกสถานที่ในแผนที่

แอปแผนที่ใน Windows 10 Mobile ช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายการของสถานที่ทั้งหมดที่คุณอาจต้องการกลับมาอีกในภายหลัง บันทึกสถานที่โปรดของคุณทั้งหมด เช่น บ้านเพื่อน โรงเรียนของลูก ร้านอาหารใหม่ที่คุณต้องการลิ้มลอง เพื่อให้คุณสามารถค้นหาอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

ค้นหาแล้วบันทึกไปยังรายการโปรด

ต่อไปนี้คือวิธีการเพิ่มรายการโปรด เมื่อคุณทราบที่อยู่หรือชื่อสถานที่

 1. ในแผนที่ เลือก ค้นหา และพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก จะมีคำแนะนำปรากฏขึ้นขณะที่คุณพิมพ์

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

 3. แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ด้านล่างของแผนที่ หรือลากที่จับ ขึ้นไปเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม

 4. ในรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก บันทึก

  The Save button in location details

ปักหมุดและบันทึกไว้

หากคุณเห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกลงในแอปแผนที่แล้ว หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ ให้ปักหมุดและบันทึกไว้

 1. กดบนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการที่จะบันทึกค้างเอาไว้ และเลือก ปักหมุด

  Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

 2. แตะชื่อหรือที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของแอป หรือลากที่จับ ขึ้นไปเพื่อดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม

 3. ในรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือก บันทึก

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 27949 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม