การเพิ่มเมนู Hibernate ใน Windows 8

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security: Architecture MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network ) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร E-Leader ในประเทศไทยด้วยติดตาม Patpong Buparat ได้ที่ http://patpongb.blogspot.com/

บทนำ

โดยปรกติแล้วเมื่อเราติดตั้ง Windows 8 แล้วนั้น เมนู Hibernate จะถูกซ่อนไว้โดย Default ในเมนูของ Powerโดยเรามีทางเลือกในการสั่งให้เครื่องเข้าสู่โหมด Hibernate ได้หลายวิธี หนึ่งก็คือ การใช้ Command Line สั่งโดยการพิมพ์ Shutdown.exe –h แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้ Command Line ก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการกดปุ่ม ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอวิธีในการแสดงเมนู Hibernate ที่ถูกซ่อนอยู่ให้แสดงออกมาในเมนูของ Power ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกคลิ๊กได้ว่าจะสั่งให้เครื่อง Hibernate , Sleep, Shutdown หรือ Restart

วิธีการ

1.       เปิดหน้า Power Options ขึ้นมาก่อน โดยเราสามารถเปิดได้จาก

- Control Panel > Hardware and Sound > Power Options หรือ

- กดปุ่ม Start แล้วพิมพ์ powercfg.cpl

รูป

2.       ในหน้า Power Options เลือก Choose what the power button do
3.       ในหน้า System Setting คลิ๊ก Change Setting that are currently unavailable4.       เลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของ Shutdown Setting และเลือกที่Hibernate และกด Save changes5.       จากนั้นเราก็สามารถสั่งให้เครื่องเข้าสู่โหมด Hibernate ได้โดย คลิ๊ก Setting

 

6.       แล้วกดปุ่ม Power ระบบก็จะแสดงเมนู Hibernate ออกมา

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2814889 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 มี.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม