คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Ctfmon.exe

สรุป

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office XP แฟ้ม Ctfmon.exe (Ctfmon) จะทำงานอยู่ในเบื้องหลังแม้หลังจากคุณปิดโปรแกรม Office ทั้งหมดแล้วก็ตาม

บทความนี้จะตอบคำถามบางคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแฟ้ม Ctfmon.exe ของบริการ Microsoft Text ซึ่งจะโหลดหลังจากการติดตั้งคุณสมบัติ การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น ของ Office XP บทความนี้จะตอบคำถามต่อไปนี้:
 • แฟ้ม Ctfmon.exe (ctfmon) คืออะไร
 • แฟ้ม Ctfmon.exe ทำหน้าที่อะไร
 • ฉันจะลบแฟ้ม Ctfmon.exe ได้หรือไม่
 • ทำไม Ctfmon.exe จึงไม่หายไปเมื่อฉันลบออกจาก MSConfig แล้ว
 • เมื่อฉันถอนการติดตั้งรายการอินพุตอื่นๆ จาก Office XP แฟ้ม Ctfmon.exe ยังคงโหลดอยู่ ฉันต้องทำอย่างไรเพื่อให้โปรแกรมนี้หยุดทำงาน
 • มีการใช้ทรัพยากรระบบมากเท่าใดเมื่อ Ctfmon.exe ทำงาน
 • ฉันจะโหลด Ctfmon.exe เมื่อต้องการแทนที่จะโหลดตลอดเวลาได้หรือไม่
 • ฉันจะทำให้อะไรเสียหายหรือไม่ถ้าคลิก จบการทำงาน ในกระบวนการ Ctfmon.exe
 • Ctfmon.exe ทำงานเหมือนกันในทุกระบบปฏิบัติการหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม Ctfmon.exe (Ctfmon.exe) คืออะไร

Ctfmon.exe เปิดใช้งาน การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น Text Input Processor (TIP) และแถบภาษาของ Microsoft Office

แฟ้ม Ctfmon.exe ทำหน้าที่อะไร

Ctfmon.exe จะตรวจสอบหน้าต่างที่ใช้งานอยู่และให้การสนับสนุนบริการการป้อนข้อความสำหรับการรู้จำเสียง การจดจำลายมือเขียน แป้นพิมพ์ การแปล และเทคโนโลยีการป้อนข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้

ฉันจะลบแฟ้ม Ctfmon.exe ได้หรือไม่

การลบ Ctfmon.exe อาจทำให้เกิดปัญหาในโปรแกรม Office XP ได้ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ลบแฟ้มนี้ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Ctfmon.exe ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ถอนการติดตั้ง การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งคุณสมบัติการป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น ให้กำหนดสถานะการติดตั้งเป็น ไม่พร้อมใช้งาน ในการติดตั้ง Office XP

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows NT 4.0:
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม เลือกที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. ในแผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 4. ในแท็บ ติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft Office XP โดยที่ผลิตภัณฑ์ Office XP คือชื่อผลิตภัณฑ์เฉพาะของ Office ที่ใช้งานอยู่ หากคุณใช้เวอร์ชันสแตนด์อโลนของโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ให้คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในรายการ คลิก เพิ่มหรือลบโปรแกรม
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษา เลือก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกตัวเลือกการติดตั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือของ Office ทั้งหมด
 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office เพื่อขยาย
 7. คลิกไอคอนถัดจาก การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น แล้วเลือก ไม่พร้อมใช้งาน
 8. คลิก ปรับปรุง
หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Office XP ไว้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น Office XP Professional และ Publisher 2002 คุณต้องทำซ้ำในขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้

ใน Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP:
 1. ออกจากโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม เลือกที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุมหมายเหตุ: ใน Windows XP คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 3. ในแผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกหมายเหตุ: ใน Windows XP คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 4. ในรายชื่อ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft Office XP โดยที่ผลิตภัณฑ์ Office XP คือชื่อของผลิตภัณฑ์ Office ที่ใช้งานอยู่ หากคุณใช้เวอร์ชันสแตนด์อโลนของโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ให้คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในรายการ คลิก เปลี่ยนแปลง
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษา เลือก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกตัวเลือกการติดตั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือของ Office ทั้งหมด
 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office เพื่อขยาย
 7. คลิกไอคอนถัดจาก การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น แล้วเลือก ไม่พร้อมใช้งาน
 8. คลิก ปรับปรุง
หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Office XP ไว้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น Office XP Professional และ Publisher 2002 คุณต้องทำซ้ำในขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้

ขั้นที่ 2: ลบบริการ การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น จากบริการข้อความ

 1. คลิก เริ่ม เลือกที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ บริการข้อความหมายเหตุ: ใน Windows XP คลิก วันที่ เวลา ภาษาและตัวเลือกภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ที่แท็บ ภาษา ให้คลิก รายละเอียด

 3. ใน บริการที่ติดตั้งไว้ เลือกแต่ละรายการที่ป้อนที่อยู่ในรายการแล้วคลิก เอาออก เพื่อลบรายการ ทุกรายการต้องถูกลบออกทีละรายการ ยกเว้นบริการป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
English (United States)- default Keyboard United States 101

ขั้นที่ 3: เรียกใช้ Regsvr32 /U ในแฟ้ม Msimtf.dll และ Msctf.dll

 1. คลิกที่ เริ่ม และคลิกที่ เรียกใช้
 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. คลิก ตกลง
 4. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแฟ้ม Msctf.dll
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบ CTFMon.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313176 โปรแกรมอาจเริ่ม ออก สูญเสียและได้โฟกัสแบบสุ่ม

ทำไม Ctfmon.exe จึงไม่หายไปเมื่อฉันลบออกจาก MSConfig

การลบ Ctfmon.exe จาก MSConfig ไม่ได้เป็นการปิดใช้งาน Ctfmon.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งาน Ctfmon.exe โปรดดูส่วน "ฉันจะลบแฟ้ม Ctfmon.exe ได้หรือไม่" ก่อนหน้าในบทความนี้

เมื่อฉันลบคุณลักษณะ Alternative Input จาก Office XP แฟ้ม Ctfmon.exe ยังคงโหลดอบู่ ฉันต้องทำอย่างไรอีกเพื่อให้โปรแกรมนี้หยุดทำงาน

Ctfmon.exe คือคอมโพเนนต์ระบบที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ซึ่งต่างจากคุณลักษณะ การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งาน Ctfmon.exe โปรดดูส่วน "ฉันจะลบแฟ้ม Ctfmon.exe ได้หรือไม่" ก่อนหน้าในบทความนี้

มีการใช้ทรัพยากรระบบมากเท่าใดเมื่อ Ctfmon.exe ทำงาน

Ctfmon.exe ใช้ทรัพยากรระบบน้อยมาก หากไม่มีการเรียกใช้บริการด้านข้อความขั้นสูง บริการด้านข้อความขั้นสูงคือเทคโนโลยีการป้อนข้อมูลต่างๆ (การรู้จำเสียง การจดจำลายมือเขียน และตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล) ที่ได้รับการควบคุมโดย Ctfmon.exe ผ่าน TIP

ฉันจะโหลด Ctfmon.exe เมื่อต้องการแทนที่จะโหลดตลอดเวลาได้หรือไม่

ระบบการป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้โหลดหรือยกเลิกการโหลดแบบออนดีมานด์

ฉันสามารถคลิก "จบการทำงาน" ในกล่องโต้ตอบของตัวจัดการงาน หรือ "จบการทำงาน" ในกล่องโต้ตอบปิดโปรแกรมสำหรับกระบวนการ Ctfmon.exe ได้หรือไม่

ไม่ ไม่แนะนำให้คุณปิดกระบวนการ Ctfmon.exe ด้วยตนเอง แนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนต่างๆ ในส่วน "ฉันจะลบแฟ้ม Ctfmon.exe ได้หรือไม่" หากคุณต้องการหยุดกระบวนการ Ctfmon.exe

Ctfmon.exe ทำงานเหมือนกันในทุกระบบปฏิบัติการหรือไม่

โดยทั่วไป ใช่ Ctfmon.exe ทำงานแบบเดียวกันในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันของ Microsoft Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ctfmon.exe คือแฟ้มที่รับผิดชอบในการควบคุมเทคโนโลยีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่น โดยเริ่มคอมโพเนนต์แถบภาษา (ใน Systray) และจะยังเรียกใช้อยู่ในเบื้องหลังแม้หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรม Office XP แล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังเริ่มทำงานทุกครั้งที่ Windows เริ่มทำงานและทำงานในเบื้องหลัง โดยไม่สำคัญว่าโปรแกรม Office XP จะทำงานหรือไม่

Ctfmon.exe ได้รับการออกแบบให้ทำงานในเบื้องหลังระหว่างเซสชันของ Windows หลังจากติดตั้งคอมโพเนนต การป้อนข้อมูลของผู้ใช้แบบอื่นของ Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 282599 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม