การแก้ไขขนาด PPPoE MTU ใน Windows XP

ในกรณีนี้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสตรี ก่อนที่จะปรับแก้รีจิสตรี โปรดสำรองข้อมูลก่อน และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสตรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสตรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 ส่วนรายละเอียดของรีจิสตรีของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขขนาด Maximum Transfer Unit (MTU) ของ Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

ขนาด PPPoE MTU ดีฟอลต์และสูงสุดคือ 1,480 ไบต์ สำหรับ Internet service providers (ISPs) บางราย คุณอาจต้องลดขนาด MTU ของการเชื่อมต่อ PPPoE เพื่อให้มีค่าระหว่าง 1,400 และ 1,480 (เช่น 1,454) ห้ามกำหนดขนาด MTU น้อยกว่า 1,400

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดเริ่มต้นของ MTU ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

314496 ขนาดเริ่มต้นของ MTU สำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดขนาด MTU ของการเชื่อมต่อ PPPoE ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

159211 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเราเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


แก้ไขขนาด MTU

คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

การแก้ไขขนาด MTU ของ PPPoE ให้สร้างรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
จากนั้นเพิ่มรายการรีจิสตรีต่อไปนี้
ชื่อรายการประเภทข้อมูลข้อมูลค่า
ProtocolTypeREG_DWORD0x00000800
PPPProtocolTypeREG_DWORD0x00000021
ProtocolMTUREG_DWORDขนาด MTU ที่เหมาะสม (เลขฐานสิบ)
โดย:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาและคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters
 3. ที่เมนู Editเลือกที่ New แล้วคลิก Key
 4. พิมพ์ Protocols แล้วกด ENTER
 5. ที่เมนู Editเลือกที่ New แล้วคลิก Key
 6. พิมพ์ 0 แล้วกด ENTER
 7. ที่เมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 8. พิมพ์ ProtocolType แล้วกด ENTER
 9. ที่เมนู Edit คลิก Modify
 10. พิมพ์ 800 แล้วคลิก OK
 11. ที่เมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 12. พิมพ์ PPPProtocolType แล้วกด ENTER
 13. ที่เมนู Edit คลิก Modify
 14. พิมพ์ 21 แล้วคลิก OK
 15. ที่เมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 16. พิมพ์ ProtocolMTU แล้วกด ENTER
 17. ที่เมนู Edit คลิก Modify
 18. พิมพ์ ขนาด MTU ที่เหมาะสม (พร้อมจุดทศนิยม) แล้วคลิกOK
 19. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ
 • กล่าวคือ หากขนาด MTU ถูกกำหนดเป็น 1460 (ฐานสิบ) ค่าสูงสุดของ NUM ในบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้สามารถเป็น 1432:
  ping IP_address -f -l NUM
 • คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การแก้ไขมีผลใช้งาน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 283165 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม