วิธีการใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver ใน Windows XP

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะ Roll Back Driver ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Windows XP


การใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver

คุณลักษณะ Roll Back Driver ช่วยให้คุณสามารถแทนที่ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ได้ด้วยเวอร์ชันก่อนหน้าที่ได้ติดตั้งไว้ได้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้หากคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ของอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่เสถียร เมื่อใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver คุณสามารถเรียกคืน (หรือโรลแบ็ค) ไดรเวอร์ก่อนหน้าของอุปกรณ์ แล้วใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไปได้


การใช้คุณลักษณะ Roll Back:
  1. เปิด Device Manager
  2. ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์ซึ่งคุณต้องการเรียกคืนไดรเวอร์
  3. คลิกแท็บ Driver แล้วคลิกปุ่ม Roll Back Driver

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 283657 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ส.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม