การติดตั้ง Remote Desktop Web Connection ใน Windows XP

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Remote Desktop Web Connection ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ Remote Desktop Web Connection เพื่อเริ่มใช้งานการเชื่อมต่อรีโมทเดสก์ทอปจากเว็บเบราเซอร์ของคุณได้ ซึ่งทำได้โดยการกำหนดเบราเซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าคอนฟิกด้วย Remote Desktop Web Connection ดาวน์โหลด ActiveX control และเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows XP ด้วยรีโมทเดสก์ทอป คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2000 หรือกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition

การเปิด Remote Desktop Web Connection ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs
 3. คลิก Add/Remove Windows Components
 4. คลิก Internet Information Services แล้วคลิก Details
 5. คลิกที่ World Wide Web Service แล้วคลิก Details
 6. เลือกช่องทำเครื่องหมาย Remote Desktop Web Connection แล้วคลิก OK
 7. คลิก OK ที่หน้าจอ Internet Information Services
 8. คลิก Next ที่หน้าจอ Windows Components Wizard
หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้หลังจากทำตามขั้นตอนต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ Remote Desktop แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ไอคอน My Computer บนเดสก์ทอป แล้วคลิก Properties
 2. คลิกแท็บRemote
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกเช็คบ็อกซ์ Allow users to connect remotely to this computer ไว้แล้ว และคลิก OK
 4. ลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลอีกครั้ง
ไฟล์ต่างๆ ควรจะได้รับการติดตั้งแล้ว การเริ่ม Remote Desktop Web Connection ให้พิมพ์ URL ต่อไปนี้ลงในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ โดยที่ servername คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:
http://servername/tsweb
หมายเหตุ เมื่อคุณอัปเกรด Windows XP โปรแกรม Remote Desktop Web Connection Control จะไม่ได้รับการอัพเดทไปด้วย การอัพเดท ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start คลิก Control Panel และคลิก Add or Remove Programs
 2. คลิก Add/Remove Windows Components
 3. คลิก Details
 4. เลือกเช็คบ็อกซ์ World Wide Web Service คลิก Details จากนั้นคลิกเช็คบ็อกซ์ Remote Desktop Connection
 5. คลิก OK

  จะปรากฏเวอร์ชันใหม่ล่าสุดขึ้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 284931 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 เม.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม