วิธีการสร้างลายน้ำใน Word 2002 และ Word 2003

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 98 โปรดดูที่
180977 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 และ Word 2000 โปรดดูที่ 211324 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

ลายน้ำใช้ในการพิมพ์ข้อความหรือกราฟิกเบื้องหลังข้อความในเอกสาร ลายน้ำจะโปร่งใส ดังนั้นจะมองเห็นข้อความใดๆ หรือวัตถุแทรกซึ่งพิมพ์ลงบนลายน้ำได้อย่างชัดเจน

บทความนี้จะอธิบายวิธีทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ในเอกสาร Microsoft Word:
 • สร้างลายน้ำข้อความหรือรูปภาพ
 • เปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำบนหน้ากระดาษ
 • ระบุหน้าที่ต้องการให้ปรากฏลายน้ำ

วิธีการเพิ่มลายน้ำข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำข้อความลงในเอกสาร Word โดยใช้คำสั่ง พิมพ์ลายน้ำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Word
 2. บนเมนู รูปแบบ ชี้ไปที่ เบื้องหลัง แล้วคลิก พิมพ์ลายน้ำ
 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ำ คลิก ลายน้ำข้อความ
 4. ในกล่อง ข้อความ พิมพ์ My Watermark
 5. ในกล่อง แบบอักษร คลิก Century Gothic
 6. ในกล่อง ขนาด คลิก อัตโนมัติ
 7. ในกล่อง สี คลิก ฟ้าเทอร์คอยส์
 8. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กึ่งโปร่งใส (การตั้งค่าเริ่มต้น)
 9. คลิกตัวเลือก เส้นทแยงมุม ถัดจาก เค้าโครง
 10. คลิก ตกลง ลายน้ำที่คุณเพิ่งสร้างจะปรากฏให้เห็นบนแผ่นงานเอกสาร

วิธีการเพิ่มลายน้ำรูปภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำรูปภาพลงในเอกสาร Word โดยใช้คำสั่ง พิมพ์ลายน้ำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเอกสาร Word ใหม่
 2. บนเมนู รูปแบบ ชี้ไปที่ เบื้องหลัง แล้วคลิก พิมพ์ลายน้ำ
 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ำ คลิก ลายน้ำรูปภาพ
 4. คลิก เลือกรูปภาพ
 5. เรียกดูเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก
 6. ในกล่อง มาตราส่วน คลิก อัตโนมัติ
 7. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การชะล้าง (การตั้งค่าเริ่มต้น)
 8. คลิก ตกลง ลายน้ำที่คุณเพิ่งสร้างจะปรากฏให้เห็นบนแผ่นงานเอกสาร
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานคุณลักษณะที่นำมาใช้หลังจาก (คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ บันทึก) คำสั่ง พิมพ์ลายน้ำ จะใช้งานไม่ได้
 • ถ้าคุณดูเอกสารในเค้าโครงเว็บ ลายน้ำจะไม่ปรากฏให้เห็น

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณแทรกลายน้ำ Word จะจัดลายน้ำให้อยู่กึ่งกลางหน้า ลายน้ำจะรวมอยู่ในเลเยอร์หัวกระดาษและท้ายกระดาษของเอกสาร Word ดังนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ คุณต้องทำงานในเลเยอร์หัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนู มุมมอง คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ตอนนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนลายน้ำได้แล้ว
 2. คลิกลายน้ำหนึ่งครั้งเพื่อเลือก
 3. หากลายน้ำดังกล่าวเป็นลายน้ำข้อความ คลิก อักษรศิลป์ บนเมนู รูปแบบ

  หากลายน้ำดังกล่าวเป็นรูปภาพ คลิก รูปภาพ บนเมนู รูปแบบ
 4. คลิกแท็บ เค้าโครง แล้วคลิก ขั้นสูง
 5. บนแท็บ ตำแหน่งรูปภาพ ใช้ตัวเลือกที่อยู่ภายใต้ แนวนอน และ แนวตั้ง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ

วิธีการระบุหน้าที่ต้องการให้ปรากฏลายน้ำ

เนื่องจากลาย้ำได้รวมอยู่ในเลเยอร์หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณจึงสามารถใช้ส่วนต่างๆ เพื่อระบุหน้าที่ต้องการให้ปรากฏลายน้ำดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากคุณสามารถมีหัวกระดาษและท้ายกระดาษแตกต่างกันในส่วนต่างๆ ของเอกสาร เมื่อต้องการสร้างส่วน ให้แทรกตัวแบ่งส่วน จากนั้น ลบลายน้ำออกจากส่วนต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ลายน้ำปรากฏ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเอกสาร Word คลิกส่วนบนของหน้าที่คุณไม่ต้องการให้ลายน้ำปรากฏ
 2. บนเมนู แทรก คลิก ตัวแบ่ง
 3. ภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วน คลิก หน้าถัดไป แล้วคลิก ตกลง
 4. คลิกหน้าที่อยู่ในส่วนซึ่งคุณไม่ต้องการให้ลายน้ำปรากฏ
 5. บนเมนู มุมมอง คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 6. บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก เชื่อมโยงไปก่อนหน้า

  ซึ่งจะเป็นการแบ่งการเชื่อมต่อระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบัน และหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับก่อนหน้า จะไม่แสดงอยู่ที่มุมขวาด้านบนของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอีกต่อไป

  หมายเหตุ หากคุณไม่เห็น เชื่อมโยงไปก่อนหน้า แสดงว่าคุณอยู่ในส่วนแรกของเอกสาร แถบสถานะใน Word จะแสดงส่วนที่เคอร์เซอร์กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้
 7. คลิกลายน้ำหนึ่งครั้ง แล้วกด ลบ

  ลายน้ำจะถูกลบออกจากทุกหน้าในส่วนปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนและหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความต่างๆ ในฐานความรู้ของ Microsoft:

211432 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
291184 คำอธิบายเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนใน Word (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในการพิมพ์ลายน้ำ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

286902 ใน Word 2002 จะพิมพ์ลายน้ำและวัตถุอักษรศิลป์เป็นบล็อกสีดำ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร คลิก วิธีใช้ Microsoft Word บนเมนู วิธีใช้ พิมพ์ เพิ่มพื้นหลังหรือลายน้ำ ในผู้ช่วย Office หรือตัวช่วยหาคำตอบ จากนั้นคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาลายน้ำออกจากเอกสาร คลิก วิธีใช้ Microsoft Word บนเมนู วิธีใช้ พิมพ์ เอาพื้นหลังหรือลายน้ำออก ในผู้ช่วย Office หรือตัวช่วยหาคำตอบ จากนั้นคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลายน้ำ คลิก วิธีใช้ Microsoft Word บนเมนู วิธีใช้ พิมพ์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นหลังและลายน้ำ ในผู้ช่วย Office หรือตัวช่วยหาคำตอบ จากนั้นคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 285055 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ธ.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม