วิธีการนำเข้าที่อยู่จาก Outlook Express มาที่ Outlook

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 โปรดดูที่
180197 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 โปรดดูที่
196215 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

Microsoft Outlook และ Microsoft Outlook Express คือโปรแกรมที่แตกต่างกันสองโปรแกรมซึ่งมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน แม้ทั้งสองโปรแกรมจะสามารถส่งและรับข้อความจากอินเทอร์เน็ตได้ก็ตาม มีวิธีการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ติดต่อร่วมกันระหว่างโปรแกรมทั้งสองนี้สองวิธี

ในระหว่างการติดตั้ง Outlook หากคุณเลือกที่จะปรับรุ่นโปรแกรมที่ใช้ 'สมุดรายชื่อของ Windows' การติดตั้งจะทำการแปลงรายการที่อยู่แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่ติดต่อซึ่ง Outlook ใช้

หากคุณเลือกไม่ให้แปลงข้อมูลระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถแปลงข้อมูลได้ในภายหลังจากด้วยการใช้ "ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก" Outlook ให้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือคุณในการแปลงข้อมูลจากสมุดรายชื่อของ Windows

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ใช้สมุดรายชื่อของ Windows:
 • Microsoft Internet Mail and News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 และ Microsoft Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)]

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเก็บข้อมูล 'ที่อยู่' ไว้ในสมุดรายชื่อของ Windows ของคุณ และนำเข้าข้อมูลในสมุดรายชื่อของ Windows มาที่ Outlook

วิธีการใช้ "ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก" ของ Outlook

ใน Outlook คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกเป็นส่วนติดต่อสำหรับการแปลง 'สมุดรายชื่อ' เมื่อต้องการแปลงแฟ้มในสมุดรายชื่อของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Outlook
 2. ที่เมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก
 3. คลิก นำเข้าจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 4. คลิก Outlook Express 4.x, 5 ในรายการ

  หมายเหตุ ใน Microsoft Office Outlook 2003 ตัวเลือกที่มีคือ Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x ใน Outlook 2007 ตัวเลือกที่มีคือ Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x หรือ Windows Mail
 5. เลือกตัวเลือกร่วมของจดหมายหรือที่อยู่จากรายการที่แสดงด้านล่าง

  หมายเหตุ ด้วยข้อยกเว้นของการแปลงกฎจาก Outlook Express ขั้นตอนในการแปลงที่อยู่จะเหมือนเดิม
 6. คลิก ถัดไป หากคุณใช้ Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 8
 7. เลือกปลายทางสำหรับข้อมูลที่อยู่ที่นำเข้า
 8. เลือกตัวเลือกรายการซ้ำกันที่เหมาะสมแล้วคลิก เสร็จสิ้น
หมายเหตุ กระบวนการนี้ไม่นำเข้าที่ติดต่อที่มีในโฟลเดอร์ย่อยในสมุดรายชื่อของ Windows

วิธีการลากข้อมูลที่อยู่มาที่ Outlook

คุณสามารถลากรายการในสมุดรายชื่อของ Windows ทีละรายการหรือทั้งกลุ่มมาที่ Outlook ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ที่เมนู เริ่ม เลือก ค้นหา แล้วคลิก แฟ้มและโฟลเดอร์
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ .wab แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกสองครั้งที่แฟ้มสมุดรายชื่อของ Windows ที่คุณต้องการจะย้ายที่อยู่
 4. เริ่มต้น Outlook หากยังไม่เรียกใช้งาน
 5. ปรับขนาด Outlook เพื่อให้สมุดรายชื่อของ Windows และ Outlook แสดงอยู่ใกล้กันบนหน้าจอ ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook มีอยู่ในหน้าต่าง Outlook ที่ปรับขนาดแล้วหรือไม่
 6. เลือกรายการจากสมุดรายชื่อของ Windows ลากรายการนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อ จะมีการสร้างฟอร์มที่ติดต่อของ Outlook ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากรายการในสมุดรายชื่อของ Windows คลิก บันทึกและปิด
หมายเหตุ คุณสามารถกด SHIFT และเลือกกลุ่มของรายการที่อยู่ติดกัน หรือกด CTRL และเลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันได้ คุณสามารถใช้วิธีนี้ในการเลือกที่ติดต่อหรือกลุ่มย่อย
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 286116 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม