Lumia แบบซิมคู่รองรับ LTE/4G/3G ในทั้งสองซิมหรือไม่

มีโทรศัพท์ Lumia แบบสองซิมหลายรุ่นที่สนับสนุน LTE, 4G และ 3G อย่างไรก็ตาม มีเพียงซิมการ์ดใบเดียวเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อ LTE, 4G หรือ 3G ได้ทุกเมื่อ ซิมอื่น ๆ จะถูกจำกัดกับการเชื่อมต่อให้เหลือเพียง 2G/GSM หากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณไม่มีเครือข่าย 2G/GSM การลงทะเบียนซิมการ์ดจะล้มเหลว และคุณจะไม่สามารถโทรเข้าออก รับส่งข้อความ หรือใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือด้วยซิมการ์ดนี้ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของซิมการ์ดกับเครือข่าย 2G/GSM โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 28821 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม