วิธีเปลี่ยนการกำหนดลักษณะการเข้าสู่ระบบและการปิดเครื่องใน Windows XP

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสทรี ก่อนที่จะทำการปรับแก้รีจิสทรี อย่าลืมทำการสำรองไว้ และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows

ในกรณีนี้

บทนำ

โปรแกรมการติดตั้ง Windows จะกำหนดค่าให้ Microsoft Windows XP ใช้หน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบและปุ่มปิดเครื่องที่ใช้งานได้ง่ายหากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านคือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ระบุโดเมนเครือข่าย

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสิคที่คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ Windows XP ใช้เมื่อเชื่อมต่อกับโดเมน หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสิคมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้


เข้าสู่ระบบ Windows
ชื่อผู้ใช้: _____________
รหัสผ่าน: _____________
กลับไปด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสสิค

เมื่อต้องการใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสสิคเป็นการชั่วคราว ให้กด CTRL+ALT+DEL สองครั้งเมื่ออยู่ที่หน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบ

เมื่อต้องการกำหนดค่าให้ Windows XP ใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบและหน้าจอปิดเครื่องแบบคลาสสิคทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ บัญชีผู้ใช้
 3. คลิก เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบ
 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้หน้าจอต้อนรับ
หมายเหตุ หากคุณปิดหน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบ คุณจะปิดตัวเลือก การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ด้วย

กลับสู่ด้านบน

ผู้ใช้ต้องกด CTRL+ALT+DEL ก่อนที่หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสสิคจะปรากฏขึ้น

คำเตือน หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้กด CTRL+ALT+DEL ก่อนที่หน้าจอเข้าสู่ระบบแบบคลาสสิคจะปรากฏขึ้นเหมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ Windows XP ซึ่งเชื่อมต่อกับโดเมน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกคีย์ย่อย Winlogon ตามที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. คลิก แก้ไข คลิก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อค่า พิมพ์ DisableCAD แล้วกด ENTER
 5. เก็บการตั้งค่าข้อมูลเป็น 0 การตั้งค่าข้อมูลจะปรากฏเป็น 0x00000000(0)
กลับไปด้านบน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

314493 วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
กลับไปด้านบน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 291559 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ม.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม