วิธีการปรับปรุงจาก Outlook Express เป็น Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 หรือ Outlook 2002

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 โปรดดูที่ 254216 . (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ข้อความ ที่อยู่และกฎจาก Microsoft Outlook Express ลงใน Microsoft Outlook เมื่อได้ติดตั้งทั้ง Outlook Express และ Outlook ไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ Microsoft Outlook รุ่นต่อไปนี้:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Outlook เป็นไคลเอ็นต์อีเมลเริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook 2002, Outlook 2003 และ Outlook 2007


วิธีการนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เมล

 1. ใน Outlook คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้าและส่งออก
 2. คลิก นำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมล แล้วคลิก ถัดไป
 3. คลิก Microsoft Outlook Express แล้วคลิก ถัดไป
 4. ตรวจสอบว่าชื่อที่แสดงเป็นชื่อที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป
 5. ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง แล้วคลิก ถัดไป
 6. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออกถูกต้อง แล้วคลิก ถัดไป
 7. ตรวจสอบว่าชื่อบัญชีผู้ใช้ถูกต้อง พิมพ์รหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Microsoft Network (MSN) รุ่น 2.5 POP mail ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าสู่ระบบโดยใช้การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้อง (SPA)
 8. คลิกวิธีการที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 9. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เมลของคุณ

วิธีการนำเข้าข้อความ Outlook Express สมุดที่อยู่และกฎ

 1. ใน Outlook คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้าและส่งออก
 2. คลิก นำเข้าจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 3. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ตามรุ่นของ Outlook ของคุณ:
  • ใน Outlook 2007 คลิก Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x หรือ Windows Mail
  • ใน Outlook 2003 คลิก Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x
  • ใน Outlook 2002 คลิก Outlook Express 4.x, 5
 4. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเข้าเมลนำเข้าสมุดที่อยู่ และ กฎการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ คุณไม่สามารถนำเข้ากฎใน Outlook 2007 เนื่องจากมีการเพิ่มชุดกฎใน Outlook 2007 และมีตัวเลือกมากกว่าที่มีใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้
 5. เลือกเพื่อนำเข้าโฟลเดอร์ที่ติดต่อของ Outlooks หรือสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

  หมายเหตุ ใน Outlook 2007 และใน Outlook 2003 คุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของ Outlook
 6. เลือกวิธีการที่คุณต้องการทำซ้ำในระหว่างการนำเข้า
 7. คลิก เสร็จสิ้น

วิธีการกำหนดค่า Outlook เป็นไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้น

วิธีที่ 1

 1. เปิด Outlook
 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก
 3. คลิกแท็บ อื่นๆ
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนด Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล รายชื่อติดต่อและปฏิทิน
 5. คลิก ตกลง

วิธีที่ 2

 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. ดับเบิลคลิกไอคอน ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ โปรแกรม
 4. ในรายการ อีเมล ให้คลิก Microsoft Outlook คลิก ใช้ แล้วคลิก ตกลง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนจาก Outlook Express เป็น Outlook 2002 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

286116 วิธีการนำเข้าที่อยู่จาก Outlook Express มาที่ Outlook

290860 อีเมล Outlook Express 5 ไม่นำเข้า (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

Outlook 2010วิธีการนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เมล

 1. ใน Outlook 2010 คลิกแท็บ แฟ้ม บน Ribbon แล้วเลือก เปิด ในเมนู
 2. คลิกแท็บ นำเข้า ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก จะปรากฏขึ้น
หรือ
 1. ใน Outlook ให้คลิกแท็บ แฟ้ม ใน Ribbon แล้วคลิก ตัวเลือก ในเมนู
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ส่งออก ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก จะปรากฏขึ้น
 3. คลิก นำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมล แล้วคลิก ถัดไป
 4. คลิก Microsoft Outlook Express แล้วคลิก ถัดไป
 5. ตรวจสอบว่าชื่อที่แสดงเป็นชื่อที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป
 6. ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง แล้วคลิก ถัดไป
 7. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออกถูกต้อง แล้วคลิก ถัดไป
 8. ตรวจสอบว่าชื่อบัญชีผู้ใช้ถูกต้อง พิมพ์รหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Microsoft Network (MSN) รุ่น 2.5 POP mail ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าสู่ระบบโดยใช้การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้อง (SPA)
 9. คลิกวิธีการที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 10. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เมลของคุณ


วิธีการนำเข้าข้อความ Outlook Express สมุดที่อยู่และกฎ

 1. ใน Outlook 2010 คลิกแท็บ แฟ้ม บน Ribbon แล้วเลือก เปิด ในเมนู
 2. คลิกแท็บ นำเข้า ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก จะปรากฏขึ้น
หรือ
 1. ใน Outlook ให้คลิกแท็บ แฟ้ม ใน Ribbon แล้วคลิก ตัวเลือก ในเมนู
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ส่งออก ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก จะปรากฏขึ้น
 3. คลิก นำเข้าจดหมายและที่อยู่อินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 4. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ตามรุ่นของ Outlook ของคุณ:

  • ใน Outlook 2010 คลิก Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x หรือ Windows Mail
 5. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเข้าเมลนำเข้าสมุดที่อยู่ และ กฎการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ คุณไม่สามารถนำเข้ากฎใน Outlook 2007 และ Outlook 2010 เนื่องจากมีการเพิ่มชุดกฎใน Outlook 2007 และ Outlook 2010 และมีตัวเลือกมากกว่าที่มีใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้
 6. เลือกเพื่อนำเข้าโฟลเดอร์ที่ติดต่อของ Outlooks หรือสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

  หมายเหตุ ใน Outlook 2010, Outlook 2007 และ Outlook 2003 คุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของ Outlook
 7. เลือกวิธีการที่คุณต้องการทำซ้ำในระหว่างการนำเข้า
 8. คลิก เสร็จสิ้น
วิธีการกำหนดค่า Outlook เป็นไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้น

 1. เปิด Outlook 2010
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม ใน Ribbon แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก ในเมนู
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป
 4. ใต้ ตัวเลือกเริ่มต้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนด Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล รายชื่อติดต่อและปฏิทิน
 5. คลิก ตกลง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ข้อความ ที่อยู่และกฎจาก Outlook Express ลงใน Outlook เมื่อได้ติดตั้งทั้ง Outlook Express และ Outlook ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกัน เข้าไปที่เว็บไซต์:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 291602 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 มี.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม