การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้นไม่ถูกเก็บรักษาไว้ใน Word

อาการ

เมื่อคุณตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้นใน Microsoft Office Word จากนั้นคุณเริ่มการทำงานของ Word ใหม่ การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถูกเก็บรักษาไว้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าภาษาสำหรับการป้อนค่ามากกว่าหนึ่งภาษาบนคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณกำหนดค่าภาษาสำหรับการป้อนค่ามากกว่าหนึ่งภาษา Word จะใช้ภาษาที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ บริการข้อความ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการจัดการกับลักษณะการทำงานนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีการที่ 1: ลบเค้าโครงแป้นพิมพ์เพิ่มเติมทั้งหมด

ลักษณะการทำงานนี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีเค้าโครงแป้นพิมพ์เดียวเท่านั้น เมื่อต้องการลบเค้าโครงแป้นพิมพ์เพิ่มเติมทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ แป้นพิมพ์
 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแป้นพิมพ์ คลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการป้อนค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยน
 4. ในรายการ เลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าที่ติดตั้งไว้ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อใช้เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ
 5. ในรายการ บริการที่ติดตั้งไว้ คลิก แป้นพิมพ์ ของภาษาสำหรับการป้อนค่าที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ
 6. ทำขั้นตอนที่ 5 ซ้ำสำหรับทุกภาษายกเว้นภาษาที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4 แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

วิธีการที่ 2: ติดตั้งภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการระบุภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อเริ่มต้น Word ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ แป้นพิมพ์
 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแป้นพิมพ์ คลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการป้อนค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยน
 4. บนแท็บ การตั้งค่า คลิก เพิ่ม
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ในรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง
 6. ในรายการ เลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าที่ติดตั้งไว้ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อใช้เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอน บริการข้อความ จะปรากฏที่แผงควบคุมเมื่อติดตั้ง Speech Recognition ระหว่างการตั้งค่า Microsoft Office XP ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Speech Recognition ภาษาสำหรับการป้อนค่าจะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแป้นพิมพ์ (ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ แป้นพิมพ์)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 292106 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม