ปรับแต่งพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน

นำไปใช้กับ: Windows 10

พื้นที่แจ้งให้ทราบจะอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน ซึ่งประกอบด้วยไอคอนบางตัวที่คุณอาจคลิกหรือกดด้วยตนเองบ่อยครั้ง เช่น แบตเตอรี่ Wi ‑ Fi ระดับเสียง นาฬิกาและปฏิทิน และศูนย์ปฏิบัติการ จะแสดงสถานะและการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น อีเมลขาเข้า การอัปเดต และการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงหรือซ่อนไอคอนและการแจ้งเตือนในพื้นที่ดังกล่าวได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไอคอนและการแจ้งเตือน


การแจ้งเตือนบนแถบงาน
 

  1. กดค้างหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วไปที่ พื้นที่แจ้งให้ทราบ
  2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ:
      • เลือกไอคอนที่จะให้ปรากฎบนแถบงาน เลือกไอคอนเฉพาะที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบนแถบงาน เราจะย้ายไอคอนไปยังพื้นที่ส่วนล้น เพื่อให้มองไม่เห็นไอคอนดังกล่าว
      • เปิดหรือปิดไอคอนระบบ ระบุไอคอนที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้น

การซ่อนไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ


พื้นที่ซ่อนแถบงาน
 

ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิกหรือกดไอคอนที่คุณต้องการซ่อน จากนั้น ย้ายไอคอนดังกล่าวขึ้นไปยังพื้นที่ส่วนล้น

การดูไอคอนที่ซ่อน


แตะหรือคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน   ที่อยู่ติดกับพื้นที่แจ้งให้ทราบ