เปลี่ยนการตั้งค่าแถบงานสำหรับจอแสดงผลหลายจอ

ถ้าคุณใช้จอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ (ตัวอย่างเช่น คุณมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอ) คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการให้มีแถบงานบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณหรือไม่ รวมทั้งวิธีจัดเรียงปุ่มบนแถบงานตามที่คุณต้องการ

การแสดงแถบงานบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณ

 1. กดค้างหรือคลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ภายใต้ จอแสดงผลหลายจอ ตรวจสอบว่าได้เลือกที่ตัวเลือก แสดงแถบงานบนจอแสดงผลทั้งหมด
การเลือกลักษณะที่ปรากฏของปุ่มแถบงานบนจอแสดงผลหลายจอ

 1. กดค้างหรือคลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ภายใต้ จอแสดงผลหลายจอ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจาก รายการแสดงปุ่มแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก ตกลง
   • แถบงานทั้งหมด ปุ่มแถบงานสำหรับหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณจะถูกทำสำเนาลงบนแถบงานในจอแสดงผลแต่ละจอ
   • แถบงานหลักและแถบงานที่มีหน้าต่างเปิดอยู่ ปุ่มแถบงานจะปรากฏบนจอภาพหลักของคุณและบนแถบงานในจอแสดงผลที่มีหน้าต่างเปิดอยู่ด้วย
   • แถบงานที่มีหน้าต่างเปิดอยู่ ปุ่มแถบงานจะปรากฏบนจอแสดงผลที่มีหน้าต่างเปิดอยู่เท่านั้น ไม่มีปุ่มใดที่ถูกทำสำเนาลงบนแถบงานอื่น


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 30056 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม