เครื่องพิมพ์ที่ใช้พอร์ตต่างๆ ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นด้วย COM, LPT หรือ USB ไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางในเซสชัน Remote Desktop หรือ Terminal Services

อาการ

เมื่อคุณใช้ Remote Desktop Connection หรือ Terminal Services Client version 4.0 หรือ 5.0 เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เครื่องอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ Windows Server 2003 เครื่องพิมพ์ในระบบของคุณอาจไม่ได้รับการเปลี่ยนเส้นทาง ผลก็คือ เครื่องพิมพ์ในระบบของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ในเซสชันรีโมทเดสก์ท็อปหรือบริการเทอร์มินอล

ตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มีเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่ใช้พอร์ต DOT4 มันอาจได้รับการเปลี่ยนเส้นทางในเซสชันรีโมทเดสก์ท็อปไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากพอร์ตเครื่องพิมพ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วย COM, LPT หรือ USB โดยค่าเริ่มต้น ชื่อพอร์ตของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย COM, LPT หรือ USB จะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางเฉพาะใน Windows Server 2003 โดยค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันอาจไม่ได้รับการเปลี่ยนเส้นทาง นอกจากคุณจะใช้ Windows Server 2003 กับคอมพิวเตอร์ในระบบเนื่องจากมีการใช้พอร์ต DOT4

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ Windows Server 2003 ให้บังคับพอร์ตทั้งหมด (รวมทั้ง DOT4) ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ให้ทำการกรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เพิ่มค่า DWORD ชื่อ FilterQueueType ไปยัง HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR และกำหนดค่าให้เป็น FFFFFFFF


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วปิดโปรแกรม Registry Editor:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาและคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. ที่เมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 4. พิมพ์ FilterQueueType แล้วกด ENTER
 5. ที่เมนู Edit คลิก Modify
 6. พิมพ์ FFFFFFFF แล้วคลิก OK
จะเป็นการเปิดใช้พอร์ตทั้งหมดในไคลเอ็นต์เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่มีเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน ให้เปลี่ยนพอร์ตที่เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันใช้จาก DOT4 ไปเป็นพอร์ต LPT

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันให้ใช้พอร์ต LPT ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใน Control Panelเปิด Printers and Faxes
 2. คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ในระบบที่ไม่มีการเปลี่ยนเส้นทาง แล้วคลิก Properties.
 3. คลิกแท็บ Ports คลิกพอร์ต LPT แล้วคลิก Apply.

  ้ควรจะปรากฏเครื่องพิมพ์ขึ้นถัดจากพอร์ตนั้นๆ
 4. ปิดหน้าต่าง Printer Properties แล้วเชื่อมต่อใหม่โดยใช้ Remote Desktop
ข้อมูลสำคัญ เมื่อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันใช้พอร์ต LPT มาตรฐานแทนพอร์ต DOT4 จะเสียความสามารถในการทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน เช่น การสแกน การส่งโทรสารหรือการถ่ายเอกสาร เมื่อต้องการใช้ความสามารถแบบมัลติฟังก์ชัน ต้องกำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้พอร์ต DOT4

สถานะ

การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูชื่อพอร์ตสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือเพื่อดูว่าอุปกรณ์ใช้พอร์ต DOT4 หรือไม่ โปรดดูคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Ports(หรือแท็บ Details)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 302361 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม