การสนับสนุนดิสก์ไดรฟ์ ATAPI แบบ LBA 48 บิต ใน Windows 2000

อาการ

Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) และรุ่นก่อนหน้าของ Windows 2000 ไม่สนับสนุน Logical Block Addressing (LBA) แบบ 48 บิต ดังระบุไว้ในมาตรฐาน ATA/ATAPI 6.0

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้โหลดเซอร์วิสแพ็คใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอททริบิวของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า:


วันที่ เวลา เวอร์ชัน ขนาด ชื่อแฟ้ม
--------------------------------------------------------
10/19/2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86,768 Atapi.sys
04/19/2002 05:43 PM 214,938 Update.inf

ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อการใช้งาน ATAPI แบบ LBA 48 บิตได้อย่างถูกต้อง

 • คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Basic Input/Output System (BIOS) แบบ LBA 48 บิต
 • คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า 137 กิกะไบต์ (GB)
 • คุณต้องใช้การสนับสนุนในรีจิสทรีของ Windows โดยการเพิ่มค่ารีจิสทรี EnableBigLba เป็น 1 ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
เมื่อต้องการเปิดใช้การสนับสนุนดิสก์ขนาดใหญ่แบบ LBA 48 บิตในรีจิสทรี:

 1. เรียกใช้โปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาและคลิกคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. ในเมนู Edit คลิก Add Valueแล้วเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  Value name: EnableBigLba
  Data type: REG_DWORD
  Value data: 0x1
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ: หากคุณใช้การสนับสนุน ATAPI แบบ LBA 48 บิต โดยการแก้ไขคีย์รีจิสทรีก่อนหน้า แต่ระบบของคุณไม่ตรงตามความต้องการ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:

 • ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุน LBA 48 บิตจะมีการใช้งานโดยค่าดีฟอลต์ (เช่น Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) หรือ Windows 2000) ที่ติดตั้งไว้ในพาร์ทิชันที่เกินขีดจำกัดของ LBA 28 บิต (137 กิกะไบต์) จะเกิดข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุน LBA 48 บิต จะใช้งานโดยอัตโนมัติ (เช่น Windows 98, Windows Me หรือ Windows 2000) ในพาร์ทิชันที่เกินขีดจำกัดของ LBA 28 บิต (137 กิกะไบต์) แต่จะไม่สำเร็จและจะอยู่ในโฟลเดอร์ติดตั้งชั่วคราว
 • หากคุณติดตั้ง hotfix เพื่อช่วยให้ใช้ LBA 48 บิตได้ ก่อนที่จะติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) คีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้ง SP3 เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 • หลังจากใช้การสนับสนุน LBA 48 บิต โดยการเพิ่มคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมแล้ว อาจเกิดข้อมูลเสียหายขึ้นได้หากคุณลบคีย์รีจิสทรีหรือหากคุณลบ (ยกเลิกการติดตั้ง) SP3 for Windows 2000
 • หากคุณติดตั้ง Windows 2000 ที่มี SP3 (SP3 integrated) ในฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการฟอร์แมตมาแล้วโดยใช้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ LBA 48 บิต ระบบย่อย ATAPI อาจรายงานว่าขนาดฮาร์ดดิสก์ใหญ่กว่าที่ระบุแอดเดรสได้ โดยไม่มี LBA 48 บิต (มากกว่า 137 กิกะไบต์) ระหว่างส่วนโหมดข้อความของการติดตั้ง ในกรณีนี้ ข้อมูลตารางพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์ได้รับการสร้างแล้ว เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลดิสก์ที่ไม่ถูกต้อง ลบพาร์ทิชันโดยการใช้ยูทิลิตีจัดการพาร์ทิชันดิสก์หรือโดยการลบแล้วสร้างพาร์ทิชันใหม่ระหว่างส่วนโหมดข้อความของการติดตั้ง หลังจากสร้างพาร์ทิชันใหม่แล้ว ออกจากโปรแกรมติดตั้งโดยกดปุ่ม F3 แล้วเริ่มการติดตั้ง Windows ใหม่ ระบบย่อย ATAPI จะแสดงขนาดฮาร์ดดิสก์ประมาณ 137 กิกะไบต์
 • ค่ารีจิสตรี EnableBigLba ถูกยกเลิกการใช้งาน:

  หากคุณมี BIOS แบบ 48 บิตที่สามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า 137 กิกะไบต์ได้ จะมีการกำหนดแอดเดรสให้กับฮาร์ดดิสก์ส่วน 137 กิกะไบต์แรกเท่านั้น ส่วนที่เหลือของฮาร์ดดิสก์จะไม่ได้ใช้งาน
 • ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการในพาร์ทิชันแรก ที่เล็กกว่าที่เท่ากับ 137 กิกะไบต์เมื่อมีการใช้ค่ารีจิสทรี EnableBigLba แต่ไม่มี BIOS ที่สนับสนุน LBA 48 บิต

  หากคุณใช้ ATAPI แบบ LBA 48 บิต สนับสนุนโดยการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรี แต่คุณขาดทั้ง BIOS ที่ใช้ LBA ขนาด 48 บิตและฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า 137 กิกะไบต์ ฮาร์ดดิสก์จะทำงานเหมือนฮาร์ดดิสก์มาตรฐานที่กำหนดแอดเดรสที่มีขีดจำกัดที่ 137 กิกะไบต์
 • ระบบปฏิบัติการต้องติดตั้งในพาร์ทิชันแรกที่มีขนาดน้อยกว่า 137 กิกะไบต์ และฮาร์ดดิสก์ส่วนที่เหลือแบ่งออกเป็นพาร์ทิชันเดียวหรือหลายพาร์ทิชัน เมื่อมีการใช้ค่ารีจิสทรี EnableBigLba ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี BIOS ที่สนับสนุน LBA 48 บิต โดยมีฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากกว่า 137 กิกะไบต์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 3ข้อมูลสำคัญ แม้ว่าจะการสนับสนุน LBA 48 บิต จะรวมมาใน Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) และรุ่นใหม่กว่า แต่ยังจำเป็นต้องสร้างการแก้ไขรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับ hotfix สำหรับ Windows 2000 Datacenter Server คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

265173 Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง hotfix หลายตัวโดยบูตใหม่ครั้งเดียว ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
296861 วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือ hotfix หลายตัวโดยบูตใหม่ครั้งเดียว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 2000 และ hotfix ของ Windows 2000 พร้อมกัน โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

249149 การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 305098 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม