วิธีการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมนใน Windows XP

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมนใน Windows XP หากพบปัญหา มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้ที่ส่วนท้ายของบทความนี้แล้ว

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถใช้แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้หากลืมรหัสผ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
306214 วิธีการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ในโดเมนใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีการสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน

เมื่อต้องการสร้างและใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ในระบบ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องการ

วิธีการต่อไปนี้ต้องการแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เปล่า ที่ฟอร์แมตแล้วหนึ่งแผ่น

ใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

หากคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้:

 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. ใน Control Panel คลิก User Accounts
 3. ในพื้นที่ User Accounts คลิกแอคเคาท์ที่ต้องการทำงานด้วย
 4. ใน Related Tasks คลิก Prevent a forgotten password เพื่อเริ่ม Forgotten Password Wizard แล้วคลิก Next
 5. ใส่แผ่นดิสก์เปล่า ที่ฟอร์แมตแล้วลงในไดรฟ์ A แล้วคลิก Next
 6. ในช่อง Current user account password พิมพ์รหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ที่คุณเลือกในขั้นที่ 3 แล้วคลิก Next

  หมายเหตุ หากแอคเคาท์ผู้ใช้ไม่มีรหัสผ่าน ห้ามพิมพ์รหัสผ่านในช่อง Current user account password

  Forgotten Password Wizard จะสร้างดิสก์
 7. เมื่อแถบ Progress ถึง 100% complete คลิก Next แล้วคลิก Finish
 8. นำแผ่นออกแล้วติดฉลากแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ใช้แอคเคาท์ limited

หากคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ limited ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ของคุณ:
 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. ใน Pick a categoryคลิก User Accounts
 3. ใน Related Tasks ให้คลิก Prevent a forgotten password เพื่อเริ่ม Forgotten Password Wizard
 4. คลิก Next
 5. ใส่แผ่นดิสก์เปล่า ที่ฟอร์แมตแล้วลงในไดรฟ์ A แล้วคลิก Next
 6. ในช่อง Current user account password ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก Next

  หมายเหตุ หากแอคเคาท์ผู้ใช้ไม่มีรหัสผ่าน ห้ามพิมพ์รหัสผ่านในช่อง Current user account password

  Forgotten Password Wizard จะสร้างดิสก์
 7. เมื่อแถบ Progress ถึง 100% complete คลิก Next แล้วคลิก Finish
 8. นำแผ่นออกแล้วติดฉลากแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่ที่ปลอดภัย

วิธีการล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสผ่านใหม่ที่คุณสร้างขึ้นโดยการใช้ Password Reset Wizard และแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในหน้าจอล็อกอินของ Windows XP คลิกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการใช้งาน ช่อง Type your password จะปรากฏขึ้น กด ENTER หรือคลิกปุ่มลูกศรขวา ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Did you forget your password?
  You can click the "?" button to see your password hint.
  Or you can use your password reset disk.

  Please type your password again.
  Be sure to use the correct uppercase and lowercase letters.
 2. คลิก use your password reset disk Password Reset Wizard จะเริ่มขึ้น Password Reset Wizard ช่วยให้คุณสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ของคุณได้
 3. คลิก Next
 4. ใส่แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านลงในไดรฟ์ A แล้วคลิก Next
 5. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่อง Type a new password
 6. พิมพ์รหัสผ่านเดิมในช่อง Type the password again to confirm
 7. ในช่อง Type a new password hint พิมพ์ข้อมูลเพื่อเตือนเกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่านใหม่

  หมายเหตุ การใบ้นี้จะมองเห็นโดยบุคคลอื่นที่พยายามล็อกอินเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ผู้ใช้ของคุณ
 8. คลิกที่ Next แล้วคลิก Finish Password Reset Wizard จะจบการทำงาน และคุณจะกลับไปยังหน้าจอล็อกอินของ Windows XP

  หมายเหตุ แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลรหัสผ่านใหม่ คุณไม่ต้องสร้างแผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่
 9. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณในช่อง Type your password แล้วคลิกปุ่มลูกศรขวาเพื่อล็อกอินเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหา

 • แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านไม่สามารถใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้

  แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นจะสามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างมันขึ้นเท่านั้น เช่น หากคุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ใช้ Windows XP ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหมือนกัน แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจะไม่สามารถใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองได้
 • แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านมีข้อมูลที่สำคัญ

  ผู้ใช้รายอื่นๆ อาจสามารถใช้แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ด้วยเหตุผลนี้ ให้เก็บดิสก์นี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 305478 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม